Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  2020 YILINDA İŞE ALINANLARLA BİRLİKTE 17103/27103 TEŞVİKİNDE ORTALAMA KONTROLÜ NASIL YAPILIR

  4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesinde öngörülen teşvik (17103/27103) kapsamına;

  -1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan,

  -İşe alındıkları tarihten önceki üç aylık sürede, 5510 sayılı Kanunun 4/1- (a) ve (c) bentleri, Ek-6. maddesi, Ek-9. maddesinin birinci fıkrası ve 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi kapsamında (isteğe bağlı sigortalılık hariç) sigortalı olmayan veya olmakla birlikte bu üç aylık süre içindeki prim gün sayıları 10 gün veya altında olan sigortalılardan

  Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olan sigortalılar girmektedir.

  Diğer taraftan, sözkonusu teşvikten yararlanılabilmesi için 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalıların yukarıda belirtilen şartları sağlamış olması yeterli olmayıp, aynı zamanda bu şartları sağlayan sigortalıların işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılındaki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmaları da gerekiyor.

  Ortalama sigortalı sayısı nasıl hesaplanır?

  Ortalama sigortalı sayısı;

  -2018 yılı içinde işe giren sigortalılar yönünden 2017/Ocak ila 2017/Aralık ayları arasındaki,

  -2019 yılı içinde işe giren sigortalılar yönünden 2018/Ocak ila 2018/Aralık ayları arasındaki,

  -2020 yılı içinde işe giren sigortalılar yönünden 2019/Ocak ila 2019/Aralık ayları arasındaki

  çalışan sayısının, aynı dönem aralığında SGK’ya  bildirim yapılmış (APHB gönderilmiş) ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunmaktadır.

  Başka bir ifadeyle 06111 teşvikinde ortalama sigortalı sayısının tespitinde her bir ayda alınan sigortalılar için ayrı ayrı ortalama sayı hesaplanırken, 17103/27103 teşvikinde bu hesaplama her bir yılda işe alınan sigortalılar için yıl bazında ayrı ayrı yapılmaktadır.

  Bu anlamda 17103/27103 teşvikinde 2018 yılı içinde işe alınan sigortalıların tamamı için bir tane ortalama sigortalı sayısı, 2019 yılında işe alınan sigortalıların tamamı için bir tane ortalama sigortalı sayısı, 2020 yılında işe alınanların tamamı için bir tane ortalama sigortalı sayısı belirlenmektedir.

  Bu şekilde yapılan hesaplama sırasında küsurat sayısının 0,01 ila 0,49 olarak çıkması halinde (0) olarak dikkate alınmakta, 0,50 ila 0,99 olarak çıkması halinde tama iblağ edilmektedir.

  Sigortalının işe alındığı tarihten önceki takvim yılında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde ise ortalama sigortalı sayısı 0 (sıfır) olarak hesaplanmaktadır.

  Kapsama giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı nasıl belirlenir?

  Yeni işe alınan sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmış olması koşulunun arandığı diğer prim teşviklerinde, sigortalıların ortalama sigortalı sayısının üzerinde bildirilip bildirilmediğinin kontrolü, teşvikli bildirgenin onaylanmasının ardından yapılırken, 17103/27103 sayılı kanun teşvikinde sigortalıların mevcut çalışanlara ilave olarak bildirilip bildirilmediği (aynı ayda 25510-16322-26322 sayılı kanun numaralı belge düzenleme durumu hariç) belgenin onaylanmasından önce yapılmaktadır.

  4447/Geçici 19. madde teşvikinde, kapsama giren ve her bir yılda işe alınan sigortalıların mevcut çalışanlara ilave olup olmadıkları hususu, diğer kanun numaraları ile veya kanun numarası seçilmeksizin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların yanı sıra diğer yıllarda işe alınmış ve 17103/27103 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının toplamının üzerinde olup olmadığına bakılarak tespit edilmektedir.

  Örneğin;

  -2018 yılında işe alınan (A) ve (B) sigortalılarının ortalama sayısının 35,

  -2019 yılında işe alınan (C), (D) ve (E) sigortalıların ortalama sayısının 37,

  -2020 yılında işe alınan (F) ve (G) sigortalılarının ortalama sayısının 38 olduğu,

  Bu sigortalıların dışında 2020/Ocak ayında 32 sigortalı daha çalıştırıldığı düşünüldüğünde,

  - 2020/Ocak ayındaki 32 sigortalı ile birlikte 7103 sayılı teşvik kapsamına girip 2019 ve 2020 yılında işe alınmış sigortalı sayısının toplamının 32+5=37 olduğu dikkate alındığında, 2018 yılında işe alınan (A) ve (B) sigortalılarının her ikisinden dolayı da teşvikten yararlanılması mümkün olacak,

  - 2020/Ocak ayındaki 32 sigortalı ile birlikte 7103 sayılı teşvik kapsamına girip 2018 ve 2020 yılında işe alınmış sigortalı sayısının toplamının 32+4=36 olduğu dikkate alındığında, 2019 yılında işe alınan (C), (D) ve (E) sigortalılarının yalnızca ikisinden dolayı yararlanılması mümkün olacak,

  - 2020/Ocak ayındaki 32 sigortalı ile birlikte 7103 sayılı teşvik kapsamına girip 2018 ve 2019 yılında işe alınmış sigortalı sayısının toplamının 32+5=37 olduğu dikkate alındığında, 2020 yılında işe alınan (F) ve (G) sigortalılarının yalnızca birinden dolayı teşvikten yararlanılması mümkün olacaktır.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 21-02-2020 tarihinden beri 7055 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  13 Ağustos 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD7.28657.29967.28147.3105
  EUR8.56588.58138.55998.5942
  GBP9.48739.53689.48079.5511

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 5    
     Bugün : 327    
     Bu Ay : 103.035    
     Bu Yıl : 2.404.506    
     Toplam : 22.636.906    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats