Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  4857 SAYILI İŞ KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

   

   

  4857 SAYILI İŞ KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

   

  Kanun Maddesi

   

  Ceza Maddesi

   

  Fiil

  2018 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)
  (Yeniden Değerleme Oranı % 14,47)

  2019 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)
  (Yeniden Değerleme Oranı % 23,73)

   
  AÇIKLAMA

  3

  98

  İşyerini muvazaalı olarak bildirmek

  21.036

  26.027

  İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

  5

  99/1-a

  İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

  177

  219

  Bu durumdaki her işçi için

  7

  99/1-b

  Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak

  296

  366

  Bu durumdaki her işçi için

  7/2 (f) bendi

  99/2

  7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak

  1.184

  1.464

   

  8

  99/1-c

  İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek

  177

  219

  Bu durumdaki her işçi için

  14

  99/1-c

  Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak

  177

  219

  Bu durumdaki her işçi için

  28

  99/1-d

  İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

  177

  219

  Bu durumdaki her işçi için

  29

  100

  Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

  693

  857

  Bu durumdaki her işçi için

  30

  101

  Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak

  2.627

  3.250

  Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

  32

  102/a

  Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

  191

  236

  Bu durumda olan her işçi ve her ay için

  32

  102/a

  Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

  191

  236

  Bu durumda olan her işçi ve her ay için

  37

  102/b

  Ücret hesap pusulası düzenlememek

  693

  857

   

  38

  102/b

  Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

  693

  857

   

  39

  102/a

  Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

  191

  236

  Bu durumdaki her işçi ve her ay için

  41

  102/c

  Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.

  337

  416

  Bu durumdaki her işçi için

  52

  102/b

  Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek

  693

  857

   

  56

  103

  Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

  337

  416

  Bu durumdaki her işçi için

  57

  103

  İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

  337

  416

  Bu durumdaki her işçi için

  59

  103

  Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

  337

  416

  Bu durumdaki her işçi için

  60

  103

  Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

  337

  416

  Bu durumdaki her işçi için

  63

  104

  Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

  1.853

  2.292

   

  64

  104

  Telafi çalışması usullerine uymamak

  337

  416

  Bu durumdaki her işçi İçin

  68

  104

  Ara dinlenmesini uygulamamak

  1.853

  2.292

   

  69

  104

  İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

  1.853

  2.292

   

  71

  104

  Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

  1.853

  2.292

   

  72

  104

  Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

  1.853

  2.292

   

  73

  104

  Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

  1.853

  2.292

   

  74

  104

  Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

  1.853

  2.292

   

  75

  104

  İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

  1.853

  2.292

   

  76

  104

  Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

  1.853

  2.292

   

  92/2

  107/1-a

  Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

  16.829

  20.822

   

  96/1

  107/1-b

  İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak

  16.829

  20.822

   

  107/2

  İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

  16.829

  20.822

   

  5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.                                                                                                                                                                                      

                                                                                               Share |

  Kötü Pratik bilgiyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu pratik bilgiyi arkadaşıma göndereyim
  Bu pratik bilginin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır

  22 Ekim 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD7.81797.83207.81257.8438
  EUR9.26779.28449.26129.2983
  GBP10.180010.233010.172810.2484

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 187    
     Bugün : 7.911    
     Bu Ay : 241.143    
     Bu Yıl : 3.201.597    
     Toplam : 23.433.997    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats