Pratik Bilgiler
 • 2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2021 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  7316 SAYILI YENİ TORBA YASASI NELERİ ÖNGÖRÜYOR?

  22.04.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7316 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bazı düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Bu düzenlemelere göre;

  1-  SGK’nın prim ve idari para cezası alacaklarının takibinin tabi olduğu 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda bazı değişiklikler yapılmış olup, yasayla, borçlu işverenlerin haczedilen menkul ve gayrimenkul mallarının gerektiğinde elektronik ortamda satışı gibi yeni hükümler öngörülmektedir.

  2- 17.11.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 27 ve 28 inci maddeler eklenmiş idi.

  Bunlardan Geçici 27 nci maddede, gerek 01.01.2019 ile 17.04.2020 tarihleri arasında işten çıkanların, gerekse 01.12.2020 tarihinden sonra işyerlerinde kayıt dışı çalışanların 2020/Aralık ayında işyerlerine başvurmaları üzerine, bunların işe başlatılıp 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara, İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verileceği,

  Geçici 28 inci madde ile de,  2019/Ocak ile 2020/Nisan arasında çalıştırılan ortalama işçi sayısına ilave olarak işe alınanlar ile 17.04.2020 tarihinden sonra faaliyete geçen işyerlerinde işe alınanların, ücretsiz izne çıkarılmaları durumunda, bazı şartlarla yine 39,24 TL tutarında nakdi ücret desteği ödeneceği öngörülmüş idi.

  7316 sayılı Kanunla, her iki geçici madde kapsamında ücretsiz izne ayrılanlara İş-Kur tarafından ödenmekte olan 39,24 TL tutarındaki nakdi desteğin miktarı 50 liraya çıkarılmakta, ayrıca bu tutardandamga vergisi dahil herhangi bir kesintinin yapılmaması hükme bağlanmaktadır.

  3- NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren yiyecek-içecek sektörü, yüzme havuzları, fitness salonları, berber-kuaförler, kaplıca ve spor merkezleri gibi işyerlerinde 2021/ Mart ayında iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş tarihine bakılmaksızın, yani 17.04.2020 tarihinden önce veya sonra işe girmiş olup olmadıkları üzerinde durulmaksızın 2021/ Nisan ve Mayıs ayları için günlük 50 TL tutarında nakdi ücret desteği verilecektir.

  4- Yukarıda belirtilen (NACE  Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren) işyerlerinde 2021/ Mart ayında SGK’ya bildirilen sigortalılardan 2021/ Nisan ve Mayıs aylarında çalışanlar için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi sigorta primlerinin tamamı, bu işverenlerin prim borçlarından mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacaktır. Bunun için, işyeri ile ilgili prim belgelerinin zamanında verilmesi, prim borçlarının bulunmaması ve kayıt dışı ve sahte sigortalı çalıştırılmaması gerekmektedir.

  Bu destekten yararlanan işverenler; aynı sigortalı için diğer prim teşviki ve desteklerden yararlanamayacaktır. Diğer taraftan, ihaleli işyerlerinde çalışanlar, SGDP’ye tabi çalışanlar, yurt dışında çalışan sigortalılar bu destek kapsamına girmemektedir.

  5- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17 nci maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, bundan böyle, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç;

  • İş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki son üç ay içindeki,
  • Analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki,

  Prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.

  Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük asgari ücretin iki katını geçemeyecektir.

  Yapılan düzenleme, geçici iş göremezlik ödeneklerinin bazen düşmesi sonucunu doğurabilecektir.

  6- 2021/Mayıs ayı başından sonra,her türlü prim teşviki, destek ve indirimlerinden geriye yönelik olarak yararlanılamayacağı gibi, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile de değiştirilemeyecektir.

   

  Hadi EYCE

  SGK Uzm.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 22-04-2021 tarihinden beri 2046 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  30 Kasım 2021, Salı
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD12.938712.962012.929612.9814
  EUR14.679814.706214.669514.7283
  GBP17.235417.325317.223417.3513

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 70    
     Bugün : 5.151    
     Bu Ay : 329.844    
     Bu Yıl : 3.532.527    
     Toplam : 27.881.359    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats