Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  CORONAVİRÜS NEDENİYLE ERTELENECEK SİGORTA PRİMLERİ

  Bilindiği gibi, 24/3/2020 tarihli ve 31078 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca;

  a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,

  b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;

  Alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahiletkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,

  c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin,

  1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduklarının kabul edilmesi uygun görülmüştür

  Aynı tebliğ ile;

  İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükelleflerin, 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesinin uygun bulunduğu,

  Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacağı,

  duyurulmuştur.

  Konu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca alınan 26/3/2020 tarihli ve 2020/188 sayılı karar ile;

  VUK Genel Tebliğinde;

  - Mücbir sebep ilan edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle GERÇEK USULDE GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLANLAR ile

  - ANA FAALİYET ALANI YUKARIDA SAYILAN (bina inşaatı, konaklama, seyahat, yiyecek ve içecek hizmetleri vb) ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNİN (ticaret şirketleri dahil)

  1)2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 2/11/2020 tarihine (31/10/2020 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle),

     2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 30/11/2020 tarihine,

    2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 31/12/2020 tarihine, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmesi,

  2) Erteleme kapsamına giren 2020/Mart, Nisan, Mayıs ayı bildirimlerine ilişkin borçları dışında borcu olmamak veya taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış borçları düzenli ödenmek şartıyla prim ertelemesi yapılan aylarda teşviklerden yararlanmalarının, ertelenen primlerin bu sürelerde ödenmemesi halinde yararlanılan teşviklerin gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınması,

  3) İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4 (b) kapsamındaki sigortalılardan;

  a) 22/3/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların herhangi bir talebe bağlı olmaksızın,

  b) Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin başvurularına istinaden, mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primlerinin, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 üncü günün sonuna kadar ödenmesi halinde süresinde ödendiğinin kabul edilmesi,

  4) Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ve yukarıda belirtilen işveren ve sigortalılarca, 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinin Kurum Başkanınca belirlenebilmesi,

  yönünde karar verilmiştir.

  Buna göre;

  1-Gerçek  usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile yukarıda belirtilen ve MÜCBİR SEBEP HALİ KABUL EDİLEN İŞ KOLLARINA AİT İŞYERLERİNDE 5510 sayılı Kanunun 4 (a) maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİ ve Alt işverenlerin;

  2020/Mart ayına ait olup, Nisan ayında ödenmesi gereken sigorta primlerinin son ödeme süresi 2/11/2020  tarihine, 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 30/11/2020 tarihine, 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin de son ödeme süresi 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.

  2- Söz konusu borçlar dolayısıyla gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak ve bu işverenlerce herhangi bir talepte bulunulmasına gerek kalmayacaktır. (Erteleme Kurumca otomatik olarak yapılacaktır)

  3- Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden yayımlanacak olup, işverenlerimiz listede yer alıp almadıklarını buradan kontrol edebileceklerdir.

  4- 2020/Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin ertelenen veya yapılandırılan ya da taksitlendirilen borçlar dışında borçların bulunmaması halinde, ilgili prim teşviklerinden ve asgari ücret desteğinden yararlanılacak, ertelenen primlerin belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde ise yararlanılan teşvikler ve asgari ücret desteği gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.

  5- Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ve yukarıda belirtilen işverenlerce Mart, Nisan ve Mayıs/2020 ayları da dahil olmak üzere MUHSGK beyannamelerinin zamanında verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla MUHSGK beyannamelerinin/APHB verilmesinde herhangi bir erteleme söz konusu olmamaktadır.

  6- 5510 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesine göre ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin 2020/Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait primleri erteleme kapsamına alınmamıştır. Ancak,  65 yaşını doldurmuş olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren bu işverenlerin 2020/Şubat ayı dahil, sokağa çıkma yasağının bitimine kadar olan borçlarının, yasağın bitişinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi durumunda bunların prim borçlarının da zamanında ödenmiş olduğu kabul edilecektir.  (Erteleme başlangıç ayı 2020/Şubat olarak kabul edilecek, bitiş ayı ise sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna denk gelen ay olacak, ayrıca İşverenlerin/sigortalıların 65 yaşından büyük olup olmadığı 22/3/2020 ila mücbir sebep halinin bittiği tarih aralığına göre hesaplanacaktır)

  Hadi EYCE

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 04-04-2020 tarihinden beri 1834 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  02 Haziran 2020, Salı
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.78176.79396.77706.8041
  EUR7.56547.57907.56017.5904
  GBP8.49238.53668.48638.5494

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 22    
     Bugün : 10.737    
     Bu Ay : 22.038    
     Bu Yıl : 1.647.864    
     Toplam : 21.880.264    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats