Pratik Bilgiler
 • 2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2021 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  D2 Yetki Belgesi Kiralanarak Yapılan Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Belge Düzeni ve Vergi Levhası Tasdiki hk.

    T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)
   

   

    TARİH : 14.08.2012
  SAYI : B.07.1.GİB.4.16.17.02-105[VUK.ÖZELGE-12-48]-340
  KONU : D2 Yetki Belgesi Kiralanarak Yapılan Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Belge Düzeni ve Vergi Levhası Tasdiki hk.

  İLGİ: …

  İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda; İlimiz … Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün … T.C. kimlik numarasında işlem gördüğünüz,

  -Karayolları Taşıma Yönetmeliğine istinaden D2 yetki belgesi almış… Şti. ile … 2011 tarihinde kiralama sözleşmesi yaptığınızı, bu firmadan kiraladığınız D2 yetki belgesine istinaden taşıma faaliyetine devam ettiğinizi, bu belgenin şehirlerarası taşımacılık için gerekli olduğundan kiraya veren firma ile kiralama dışında herhangi bir ticari faaliyetinizin olmadığı,

  -Yolcu taşıma faaliyetini kimseye bağımlı olmadan kendi adınıza yaptığınızı, ayrıca özel düğün, asker, dershane ve okul gezileri vb. gibi kültür amaçlı geziler karşılığında hizmetten faydalanan kişi veya firmalara fatura düzenlediğinizi,

  -Bulunduğunuz belde ile … merkez arasında taşıdığınız yolculara verilen hizmetleriniz için yolcu bileti düzenlediğinizi belirterek,

  yapmış olduğunuz bu taşıma hizmetlerde belgesini kiralayarak kullandığınız … Şti.´nin belgesini mi yoksa kendi adınıza bastıracağınız belgeleri mi kullanmanız gerektiği ve D2 belgesi kiraladığınız aracınızda bulunduracağınız vergi levhasının söz konusu şirket adına mı yoksa kendi adınıza mı olması gerektiği hususlarında bilgi istenildiği anlaşılmıştır.

  213 sayılı VUK.nun 229. maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari bir vesika olarak tanımlanmıştır. Kanunun 232. maddesinde de fatura kullanma mecburiyeti olan mükellefler hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

  Öte yandan, aynı Kanunu'nun 233. maddesinde; "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur.

   

  1. Perakende satış fişleri;

    

  2. Makineli kasaların kayıt ruloları;

    

  3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri.

  Perakende satış fişi; makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir.

  Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası müşteriye verilir. Makineli kasa kullanıp da müşteriye fiş (makineli kasanın önceki fıkrada belirtilen malumatı ihtiva eden fişi) verilmemesi halinde, perakende satış fişi tanzimi ve müşteriye verilmesi mecburidir." hükmü yer almaktadır.

  Diğer taraftan, 213 sayılı VUK.nun 5. maddesinde; "… Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir…" hükmü yer almaktadır.

  Bu itibarla, grup yolcu taşımalarında, yolcuların tamamının taşınmasına ilişkin olarak bir sözleşme yapmış olmanız halinde, her bir yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlemenize gerek olmayıp söz konusu taşıma hizmeti için alınan bedel üzerinden kendi faturanızı düzenlemeniz gerekmektedir.

  Öte yandan, aracınızda kendi adınıza düzenlenmiş olan vergi levhasının bulundurulacağı tabiidir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.  Share |

  Bu özelgeyi arkadaşıma göndereyim

  Bu pratik bilginin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır

  23 Haziran 2021, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD8.72028.73598.71418.7490
  EUR10.372210.390910.364910.4065
  GBP12.086612.149612.078212.1679

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 9    
     Bugün : 2.556    
     Bu Ay : 267.111    
     Bu Yıl : 2.233.083    
     Toplam : 26.581.915    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats