Pratik Bilgiler
 • 2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2021 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  MESLEK MENSUPLARININ MÜCBİR SEBEP HALLERİNDE UYGULAMANIN SINIRLARI GENİŞLETİLDİ

  2021/3 sayılı Genelgede, MUHSGK’nın verilme süresine 7 gün veya daha az bir süre kala meslek mensubunun veya birinci dereceye kadar yakınının vefatı halinde MUHSGK’nın “SGK BİLDİRİMLERİ”  kısmının yasal sürenin son gününü izleyen 7 gün içinde verilmesi ve primlerinin de 7 gün içinde ödenmesi halinde yükümlülüklerin yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılacağı açıklanmıştı.

  18/8/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile de bu uygulama daha da genişletilmiştir.

  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğin 5 inci maddesine eklenen beşinci fıkra ile “Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye yetkili meslek mensubunun kendisinin veya birinci dereceden yakınının, Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge, bildirge ve beyannamelerin verilmesine veya Kuruma yapılması gereken başvurulara ilişkin sürelerin bitimine 7 gün veya daha az süre kala vefat etmesi halinde, söz konusu yükümlülüklerinin yasal sürelerinin son gününü takip eden günden itibaren yedinci günün sonuna kadar yerine getirilmesi ve bu süre içinde sigorta primlerinin ödenmesi halinde bu yükümlülükler Kanunda öngörülen sürede yerine getirilmiş sayılır.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

  Yönetmelikte yapılan bu düzenlemede yer alan;

  1-“Aylık prim ve hizmet belgesi vermeye yetkili mensubu” ibaresiyle, aylık prim ve hizmet belgesi e-Sigorta şifresi ile verilmesi mümkün olduğundan, süre uzatımının e-Sigorta şifresinin meslek mensubu adına alınmış olduğu durumlarda ve e-Sigorta şifresiyle yapılabilecek bildirimlerle sınırlı olarak yapılabileceği,

  Haliyle e-Sigorta şifresi meslek mensubu adına alınmış ise, e-Sigorta şifresiyle yapılabilecek işe giriş bildirgelerinin, işten ayrılış bildirgelerinin, çalıştı/çalışmadı bildirimlerinin, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerinin, toplu iş sözleşmelerine istinaden geriye yönelik ödenen ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki APHB’lerin de süre uzatımı kapsamına girdiği,

  e-Sigorta şifresi meslek mensubu adına alınmamış ise, aylık prim ve hizmet belgesi vermeye yetkili meslek mensubundan söz edilemeyeceğinden, bu durumda e-Sigorta şifresiyle yapılacak bildirimlerde süre uzatımının da yapılamayacağı

  değerlendirilmektedir.

  2-“Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeye yetkili meslek mensubu” ibaresiyle, işverenle sözleşme imzalamış meslek mensubunun kendi şifresiyle SGK iş ve işlemleri açısından yalnızca MUHSGK’nın “SGK Bildirimleri” kısmının gönderebilmesi mümkün olduğundan, süre uzatımına muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin ve buna bağlı olarak prim ödeme süresinin girdiği değerlendirilmektedir.

  Yönetmeliğe ilave edilen beşinci fıkrada Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge, bildirge ve beyannameler dışında ayrıca “Kuruma yapılması gereken başvuruların” da süre uzatımı kapsamına girdiği belirtilmektedir.

  Kayıt belge ibrazı veya idari para cezasına itiraz gibi hususlar için yapılacak başvurularda e-Sigorta şifresine veya MUHSGK şifresine ihtiyaç olmadığı dikkate alındığında bu gibi başvuruların süre uzatımı kapsamına girmediği düşünülmekle birlikte “Kuruma yapılması gereken başvurular” ibaresi ile hangi başvuruların kastedildiğinin açıklanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

  Son olarak,

  Meslek mensubunun veya birinci dereceye kadar yakınının vefatı halinde 2021/3 sayılı Genelgede işverence “yazılı olarak talep edilmesi” gerektiği açıklanmış olmakla birlikte, bu şekilde yapılacak başvurunun sosyal güvenlik merkezine mi yoksa merkez teşkilatına mı yapılacağı, ayrıca başvuru sırasında herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek olup olmadığı belirtilmemiştir.

  Prim belgelerinin verilme ve ödenme süresinin uzatımında yapılacak işlemlerin işverenlerce/meslek mensuplarınca hatalı yorumlanması halinde işverenlerin idari para cezalarına maruz kalabilecekleri, primlerini gecikme zammıyla ve teşviksiz olarak ödemek durumunda kalabilecekleri dikkate alınarak bu hususların açıklığa kavuşturulmasının isabetli olacağı değerlendirilmektedir.

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Danışmanı

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 17-09-2021 tarihinden beri 1062 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  30 Kasım 2021, Salı
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD12.938712.962012.929612.9814
  EUR14.679814.706214.669514.7283
  GBP17.235417.325317.223417.3513

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 58    
     Bugün : 5.481    
     Bu Ay : 330.174    
     Bu Yıl : 3.532.857    
     Toplam : 27.881.689    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats