Pratik Bilgiler
 • 2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2021 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  PRİM GÜN SAYISI SIFIR OLAN SİGORTALI İÇİN KAZANÇ BİLDİRİMİ YAPILABİLİR Mİ?

  5510 sayılı Kanunun 80. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, ücretlerin hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulacağı, diğer ödemelerin ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edileceği ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmının, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edileceği öngörülmüştür.

  İşveren Uygulama Tebliğinde ise sigortalılara, çeşitli nedenlerle (ücretsiz izin, istirahat gibi) ay içinde çalışmasının bulunmadığı ve ücret ödenmediği aylarda prime esas kazanca dahil olacak nitelikte ücret dışında bir ödeme yapılması halinde, ücret dışındaki bu ödemelerin, ödemenin yapıldığı ayda sigortalının prim ödeme gün sayısının bulunmaması nedeniyle ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayı geçmemek üzere ilgili ayların prime esas kazancına dahil edileceği, ancak ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak kazanılmadığı durumlarda, ücret dışındaki bu ödemelerin prime esas kazanca dahil edilemeyeceği açıklanmıştır.

  Tebliğde yapılan bu açıklamaya göre sigortalının ücretsiz izin, istirahat gibi nedenlerle ücrete hak kazanmadığı ve prim gün sayısının 0 (sıfır) olduğu aylarda, prim ikramiye niteliğinde ücret dışı bir ödeme yapılırsa bu ödemeler sigortalının prim günün olması kaydıyla takip eden iki ayın kazancına dahil edilir.

  MUHSGK’da sıfır günlü sigortalı için kazanç girişine izin veriliyor.

  MUHSGK’da sıfır günlü sigortalılar için kazanç girşine izin veriliyor olması nedeniyle, uygulamada prim günü 0 (sıfır) olan sigortalıya prim ikramiye niteliğinde ücret dışı bir ödeme yapıldığı aylarda, bazı birimlerce bu ödemeler 0 (sıfır) gün ve kazanç girilerek bildirilebilmektedir.

  Ancak, ücrete hak kazanılmayan ayda, başka bir ifadeyle sigortalının prim gün sayısının 0 (sıfır) olduğu ayda sigortalıya ücret dışı bir ödeme yapılması halinde MUHSGK’ya prim günü 0 gün yazılıp, kazanç girişi yapılması anılan Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

  MUHSGK’da sıfır gün ve kazanç girişine neden izin veriliyor?

  MUHSGK’da sistemin 0 (sıfır) gün ve kazanç girişine izin vermesinin nedeni, sigortalının aynı ayda birden fazla belge türü/kanun numarası ile bildirildiği durumlarda prime esas kazancın eksiksiz bildirilmesine imkan sağlamaya yöneliktir.

  Örneğin, Ar-Ge Merkezinde çalışmakta olan bir Ar-Ge personelinin 2021/Mart ayının tamamında Ar-Ge faaliyetleri kapsamında çalışması nedeniyle 7.000,00 TL ücrete hak kazandığı, ayrıca aynı ayda 3.000,00 TL ikramiye ödemesi yapıldığı düşünüldüğünde, ücret dışı ödemelerden dolayı Ar-Ge teşvikinden yararlanılamayacağından bahse konu sigortalı için;

  -1 nolu belge türü ve 05746 sayılı kanun numarası ile 30 gün ve 7.000,00 TL ücret,

  -1 nolu belge türü ve 05510 sayılı kanun numarası ile 0 gün ve 3.000,00 TL ücret dışı ödeme

  Bildiriminde bulunulması gerekecektir.

  Yukarıdaki örneğimizdeki sigortalının 2021/Mart ayının tamamında ücretsiz izinli olduğu, ancak aynı ayda 3.000,00 TL tutarında ikramiye ödemesi yapıldığı düşünüldüğünde ise 2021/Mart ayında prim gününün sıfır olması nedeniyle her ne kadar MUHSGK sistemi izin verse de sigortalının 2021/Mart ayına ilişkin prim günü ve kazancı 0 (sıfır) olarak SGK’ya bildirilmelidir. Bu sigortalıya ödenen 3.000,00 TL tutarındaki ücret dışı ödeme, prim günün bulunması kaydıyla 2021/Nisan ayı kazancına, 2021/Nisan ayında da prim günü yoksa 2021/Mayıs kazancına dahil edilerek SGK’ya bildirilmelidir. 2021/Mayıs ayında da prim gün sayısının bulunmaması halinde 3.000,00 TL tutarındaki ücret dışı ödeme, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Danışmanı

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 02-04-2021 tarihinden beri 1772 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  18 Mayıs 2021, Salı
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD8.32818.34318.32228.3556
  EUR10.166710.185010.159610.2003
  GBP11.804911.866411.796611.8842

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 37    
     Bugün : 11.433    
     Bu Ay : 156.276    
     Bu Yıl : 1.798.272    
     Toplam : 26.147.104    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats