En Çok Okunan Makaleler
 • 162594 - İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI VE PROGRAMI TAMAMLAYANLAR İÇİN SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI
 • 97843 - YÜRÜRLÜKTEKİ TÜM SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ
 • 88532 - SGK İŞ YERİ AÇILIŞ VE KAPANIŞ İŞLEMLERİ
 • 61009 - İŞYERİNİN DEVRİNDE İŞÇİLERİN KİDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALACAKLARI
 • 60971 - İSTİRAHAT RAPORLARI İŞVEREN TARAFINDAN NASIL KONTROL EDİLMELİ VE SİSTEME NE ZAMAN GİRİLMELİ ?
 • En Çok Paylaşılan Makaleler
 • SGK İŞ YERİ AÇILIŞ VE KAPANIŞ İŞLEMLERİ
 • SGK İNŞAAT İŞYERLERİNDE 10 YILDAN FAZLA GERİYE DÖNÜK İŞÇİLİK SORGULUYOR
 • YÜRÜRLÜKTEKİ TÜM SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ
 • İŞE İADE
 • ŞİRKET SERMAYESİNİN KAYBI HALİNDE İZLENECEK YÖNTEMLER
 • İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI DÜZENLEMEYENLERE CEZA UYGULANIYOR
 • AVUKATLAR KARŞI TARAFTAN TAHSİL ETTİKLERİ VEKALET ÜCRETLERİ İÇİN KENDİ MÜVEKKİLERİNE MAKBUZ DÜZENLEYECEKLER.
 • ŞİRKET KURULUŞUNDA SERMAYE BLOKAJI
 • En Beğenilen Makaleler
 • EKİM, KASIM VE ARALIK AYI İÇİNDEKİ İPTAL BİLDİRGELERE DİKKAT
 • KADIN HİZMET ERBABINA SAĞLANAN KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ YARDIMINDA GELİR VERGİSİ VE SGK İSTİSNASI
 • İŞÇİLERE VERİLEN AVANSLARDA VERGİ VE SGK KESİNTİSİ UYGULAMASI
 • 7143 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE İMAR AFFI
 • VERGİ KANUNLARINDA 7061 SAYILI TORBA KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GEREKÇELERİ
 • KİMLİK BİLDİRME KANUNU VE İŞVERENLERİN ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 • EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU UYGULAMASI KALDIRILDI, ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DÜZENLEMESİ
 • 7104 SAYILI KANUNLA KDV KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 • En Çok Okunan Özelgeler
 • 67597 - Kısmi tevkifat uygulamasında fatura düzenleme sınırı
 • 62838 - Döviz cinsinden mal alım işlemlerinde kullanılacak kur hk.
 • 43003 - Toptan Et ve Et Ürünlerinin Satışında KDV Oranı hk.
 • 27765 - Komisyon faturası
 • 25738 - Yaş sebze meyve satışında KDV oranı hk.
 • 22108 - D2 Yetki Belgesi Kiralanarak Yapılan Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Belge Düzeni ve Vergi Levhası Tasdiki hk.
 • 20720 - Araç kiralama işinde KDV tevkifatı hk.
 • 19011 - Oto kiralama faaliyetiyle iştigal eden şirketin araç alım-satımının KV, KDV ve ÖTV yönünden değerlendirilmesi ve vergi mükellefi olmayan kişilerden ikinci el araç alımında KDV oranı ve belge düzeni hk.
 • 18977 - İcra Müdürlüğünde yapılan satışlarda KDV ve Damga Vergisinin ödenme zamanı hk.
 • 15698 - Alacağın Temliki Sözleşmesinde Damga Vergisi ve Harç Matrahı hk.