En Çok Okunan Makaleler
 • 168251 - İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI VE PROGRAMI TAMAMLAYANLAR İÇİN SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI
 • 99567 - YÜRÜRLÜKTEKİ TÜM SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ
 • 90596 - SGK İŞ YERİ AÇILIŞ VE KAPANIŞ İŞLEMLERİ
 • 64598 - İSTİRAHAT RAPORLARI İŞVEREN TARAFINDAN NASIL KONTROL EDİLMELİ VE SİSTEME NE ZAMAN GİRİLMELİ ?
 • 63458 - İŞYERİNİN DEVRİNDE İŞÇİLERİN KİDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALACAKLARI
 • En Çok Paylaşılan Makaleler
 • SGK İŞ YERİ AÇILIŞ VE KAPANIŞ İŞLEMLERİ
 • SGK İNŞAAT İŞYERLERİNDE 10 YILDAN FAZLA GERİYE DÖNÜK İŞÇİLİK SORGULUYOR
 • YÜRÜRLÜKTEKİ TÜM SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ
 • İŞE İADE
 • ŞİRKET SERMAYESİNİN KAYBI HALİNDE İZLENECEK YÖNTEMLER
 • İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI DÜZENLEMEYENLERE CEZA UYGULANIYOR
 • AVUKATLAR KARŞI TARAFTAN TAHSİL ETTİKLERİ VEKALET ÜCRETLERİ İÇİN KENDİ MÜVEKKİLERİNE MAKBUZ DÜZENLEYECEKLER.
 • ŞİRKET KURULUŞUNDA SERMAYE BLOKAJI
 • En Beğenilen Makaleler
 • SGK’DAN İŞVERENLERİN VE MESLEK MENSUPLARININ İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRACAK İKİ YENİ UYGULAMA
 • SÖZLEŞMELERİN TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞU VE İSTİSNALAR
 • BEDELLİ ASKERLİK YAPACAKLAR KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?
 • İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK SORULAR VE CEVAPLAR
 • SON DEĞİŞİKLİKLERLE BİRLİKTE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SGK BİLDİRİMLERİ NASIL YAPILACAK
 • İŞVERENLER VE MESLEK MENSUPLARI DİKKAT! YENİ PRİM TEŞVİKLERİ ÇOK ÖNEMLİ İMKANLAR SUNUYOR
 • ÇALIŞAN SAYISI 10-49 OLAN İŞYERLERİN İÇİN 01 TEMMUZ TARİHİNDE ZORUNLU BES UYGULAMASI BAŞLADI
 • POTANSİYEL TEŞVİK SORGULAMA EKRANI MÜKELLEFLERE ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR
 • En Çok Okunan Özelgeler
 • 70785 - Kısmi tevkifat uygulamasında fatura düzenleme sınırı
 • 66628 - Döviz cinsinden mal alım işlemlerinde kullanılacak kur hk.
 • 45218 - Toptan Et ve Et Ürünlerinin Satışında KDV Oranı hk.
 • 29679 - Komisyon faturası
 • 28144 - Yaş sebze meyve satışında KDV oranı hk.
 • 23092 - D2 Yetki Belgesi Kiralanarak Yapılan Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Belge Düzeni ve Vergi Levhası Tasdiki hk.
 • 21830 - Araç kiralama işinde KDV tevkifatı hk.
 • 20317 - İcra Müdürlüğünde yapılan satışlarda KDV ve Damga Vergisinin ödenme zamanı hk.
 • 20062 - Oto kiralama faaliyetiyle iştigal eden şirketin araç alım-satımının KV, KDV ve ÖTV yönünden değerlendirilmesi ve vergi mükellefi olmayan kişilerden ikinci el araç alımında KDV oranı ve belge düzeni hk.
 • 17018 - Alacağın Temliki Sözleşmesinde Damga Vergisi ve Harç Matrahı hk.