Yazı fontu: Boyutu:
 

2011-09-12

Yaş sebze meyve satışında KDV oranı hk.


  T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
 

 

  TARİH : 12.09.2011
SAYI : B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2009-291-297
KONU : Yaş sebze meyve satışında KDV oranı hk.

İLGİ: …

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, toptan gıda pazarlaması faaliyetinde bulunduğunuz ve toptancı halinden almış olduğunuz yaş sebze ve meyveyi lokantalara, otellere ve diğer işletmelere teslim ettiğiniz belirtilerek, bu teslimlere uygulanacak katma değer vergisi oranı konusunda özelge talep edilmektedir.

3065 sayılı KDVK.nun 1/1. maddesi ile Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi tutulmuştur.

Kanunun 28. maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile katma değer vergisi oranları; I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi diğer işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

Sözü edilen maddeye ekli I sayılı listenin 28.04.2011 tarih ve 2011/1673 sayılı Kararname ile değişik 6. bendi uyarınca ilgili mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamülleri hariç) teslimleri için % 1 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B) bölümünde; "Toptancı hallerinde faaliyet gösteren bazı mükellefler, kendi işletmelerine ait mallar ile toptancı hallerindeki diğer işletmelerden satın aldıkları malları toptancı halleri dışındaki ünitelerinde satışa sunabilmektedir.

Toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerin, hallerden temin ettikleri taze sebze ve meyveleri hal dışındaki ünitelerinde satmaları halinde de Kararname hükümlerine göre işlem yapılacak ve bu ünitelerden gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan teslimlerde % 1, diğer teslimlerde ise % 8 katma değer vergisi oranı uygulanacaktır." açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, toptancı hal kompleksinde faaliyet göstermeyen gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerince yapılan taze sebze ve meyve teslimleri % 8 oranında katma değer vergisine tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK
Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985