Yazı fontu: Boyutu:
 

2016-01-07

E-FATURA UYGULAMASINA KAYITLI MÜKELLEFLER ARASINDA YAPILAN SATIŞLARDA SEVK İRSALİYESİ DÜZENLEMESİ ZORUNLU MUDUR?


VUK 230. maddesinin 5. fıkrasında ‘’Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malin alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.’’ denilmektedir.

Ayrıca malın, bir mükellefin birden çok işyeri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gerekmektedir.

Mükelleflerin irsaliye düzenlememesi için tek istisnai durum ise, kanunda açıklandığı üzere, nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Kanun hükmü bu şekilde çok açık olmasına rağmen 433 sayılı VUK Genel Tebliğinin 15. bölümünde aşağıda belirtilen şekil şartlarının yerine getirilmesi halinde düzenlenen e-faturanın sevk irsaliyesi yerine geçeceği belirtilmiştir.

E-Fatura Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada;

1-Düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi,

2-Söz konusu kağıt çıktıya "İrsaliye yerine geçer." ifadesinin yazılması,

3-Kağıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması,

4-Elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi.

Sonuç olarak; e-fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler arasında yapılan satışlarda yukarıda belirtilen şekil şartlarına uygun e-fatura düzenlenmesi halinde elektronik faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçeceği, Vergi Usul Kanunda herhangi bir düzenleme yapılmadan genel tebliğ ile açıklanmıştır.

S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

 

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK
Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985