Pratik Bilgiler
 • 2024 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2024 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER

   

   

  1-Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

  Mevzuat No: 6247  

  Resmi Gazete Tarihi : 28.02.2004

  Sayısı: 25387

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6247&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

  2-Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

  Mevzuat No: 5451  

  Resmi Gazete Tarihi : 03.03.2004

  Sayısı: 25391

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5451&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

  3-Konut Kapıcıları Yönetmeliği

  Mevzuat No: 5449  

  Resmi Gazete Tarihi : 03.03.2004

  Sayısı: 25391

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5449&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

  4-İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

  Mevzuat No: 6248  

  Resmi Gazete Tarihi : 05.03.2004

  Sayısı: 25393

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6248&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

  5-Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  Mevzuat No: 6250  

  Resmi Gazete Tarihi : 06.04.2004

  Sayısı: 25423

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6250&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

  6-İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

  Mevzuat No: 6249  

  Resmi Gazete Tarihi : 06.04.2004

  Sayısı: 25425

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6249&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

  7-Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  Mevzuat No: 5457  

  Resmi Gazete Tarihi : 06.04.2004

  Sayısı: 25425

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5457&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

  8-Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

  Mevzuat No: 6251  

  Resmi Gazete Tarihi : 06.04.2004

  Sayısı: 25425

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6251&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

  9-İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

  Mevzuat No: 5447  

  Resmi Gazete Tarihi : 06.04.2004

  Sayısı: 25425

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5447&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

  10-Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Mevzuat No: 6252  

  Resmi Gazete Tarihi : 07.04.2004

  Sayısı: 25426

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6252&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

  11-Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

  Mevzuat No: 5463  

  Resmi Gazete Tarihi : 28.04.2004

  Sayısı: 25446

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5463&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

  12-Asgari Ücret Yönetmeliği

  Mevzuat No: 5454  

  Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2004

  Sayısı: 25540

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5454&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

  13-Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

  Mevzuat No: 12393  

  Resmi Gazete Tarihi : 03.09.2008

  Sayısı: 26986

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12393&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

  14-Alt İşverenlik Yönetmeliği

  Mevzuat No: 12459  

  Resmi Gazete Tarihi : 27.09.2008

  Sayısı: 27010

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12459&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

  15-Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

  Mevzuat No: 12605  

  Resmi Gazete Tarihi : 18.11.2008

  Sayısı: 27058

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12605&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

  16-Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

  Mevzuat No: 18628  

  Resmi Gazete Tarihi : 24.07.2013

  Sayısı: 28717

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18628&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

  17-Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik

  Mevzuat No: 19241  

  Resmi Gazete Tarihi : 09.01.2014

  Sayısı: 28877

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19241&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

  18-Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

  Mevzuat No: 20516  

  Resmi Gazete Tarihi : 08.02.2015

  Sayısı: 29261

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20516&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

  19-Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretlerine Karşılık İşverene Yapılacak Ödeme Hakkında Yönetmelik

  Mevzuat No: 21520  

  Resmi Gazete Tarihi : 30.04.2016

  Sayısı: 29699

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21520&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

  20-Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

  Mevzuat No: 23024  

  Resmi Gazete Tarihi : 08.11.2016

  Sayısı: 29882

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23024&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

  21-Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

  Mevzuat No: 38393  

  Resmi Gazete Tarihi : 10.03.2021

  Sayısı: 31419

  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=38393&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
  Kötü Pratik bilgiyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu pratik bilgiyi arkadaşıma göndereyim
  Bu pratik bilginin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır

  15 Haziran 2024, Cumartesi
  2024-06-14 günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD32.457932.516432.435232.5652
  EUR34.731934.794434.707534.8466
  GBP41.207341.422141.178541.4843

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 2    
     Bugün : 3.975    
     Bu Ay : 182.223    
     Bu Yıl : 2.117.910    
     Toplam : 36.935.971    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats