Pratik Bilgiler
 • 2024 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2024 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ÜCRETİN BELİRLENMESİ

  Konu: Aylık ücret belirlenen kısmi süreli çalışmalarda SGK eksik günleri kabul etmiyor.
  SGK sigortalıların, eksik gün bildirim formu ve ekinde verilen ücret sözleşmelerinde   ücretin saatlikyerine, aylık olarak belirlenmesi halinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 101.-2. Maddesinde ifade edilen;
  ‘’Kısmi süreli çalışma, işveren ile sigortalının yazılı olarak yapılan iş sözleşmesinin niteliğine bağlı, aylık ücret karşılığı çalışma biçiminde imzalanmışsa, sigortalı haftalık çalışma süresine bakılmaksızın tam ay olarak bildirilir.’’ hükmüne dayanarak belgelerin geçerli olmadığı gerekçesi ile sigortalıların eksik bildirilen sürelerine ilişkin  ek nitelikte prim ve hizmet belgelerinin bir ay içinde kuruma verilmesini ve prim tutarlarının da gecikme cezası ile ödenmesini,  aksi halde Kurumca re’sen düzenlenerek, idari para cezası uygulanacağı belirtilmektedir.
  4857 Sayılı İş Kanunu 13. Maddesi  ‘‘İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir’’ hükmünü,
  İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 6. Maddesi ‘’işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.’’ hükmünü içermektedir.
  Kanun ve yönetmelik hükmü gereği  işçilerin kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılabilecekleri açıktır.
  5510 Sayılı Yasa’nın 80. Maddesi 1. Fıkrası h bendi : Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda, bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir. Ancak, işveren ve sigortalı arasında kısmi süreli hizmet akdinin yazılı olarak yapılmış olması kaydıyla, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışan ve çalıştığı saat karşılığında ücret alan sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saati süresinin 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresine göre hesaplanan günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunur. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilir.’ hükmünü içermektedir.
               İş Kanunu’nda kısmi süreli çalışmanın tanımı yapılmış, eki yönetmelikte de kaç saate kadar çalışmanın kısmi süreli çalışma olacağı belirtilmiştir. 5510 Sayılı Yasa’nın 80/1-h maddesinde de kısmi süreli çalışmada prime esas gün sayısının hesabı gösterilmiştir. Buna göre, ay içindeki toplam çalışma saati süresinin  İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresine göre hesaplanan günlük çalışma saatine  bölünmesi suretiyle bulunması gerekmektedir. Kanun hükmünde hesaplama yapılırken ücretin ne şekilde ödendiği konusunda bir ayrım yapılmamıştır.
  Yasaya uygun olarak, yazılı sözleşme ile kısmi süreli çalışma yaptırılmasına rağmen, bunu yok sayarak, salt ücret sözleşmesinde ücret aylık olarak belirlenmiş diyerek, tam süreli çalışma varmış gibi prim istenmesi açıkça yasa hükümlerine aykırıdır.
  Kanunda bulunmayan bir yükümlülüğün yönetmelikle getirilmesinin mümkün olmadığı aşikârdır. Yönetmelik hükümlerinin kanuna uygun olması gerekmektedir.  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 101. Maddesinde  bazı hallerde  kısmi süreli çalışmanın , haftalık çalışma  süresine bakılmaksızın tam  ay olarak kabul edilmesi ve tam ay üzerinden prim istenmesi kanuna açıkça aykırıdır.
  Kısmi istihdam(part time) şeklinde yapılacak ücret sözleşmelerinde ihtilaf oluşmaması için ücretin saatkarşılığı belirlenmesi doğru olacaktır.Önemli bir husus ise Aylık toplam çalışma saatinin 7,5 saate bölünmesiyle tespit edilecek prim ödeme gün sayısında küsuratlar tam güne çevrilir.Örneğin ayda toplam 77 saat çalışan bir işçi için 77/7,5 saat karşılığı 10,26 sayısı 11 gün prim ödeme gün sayısını oluşturur.
   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 23-02-2012 tarihinden beri 24988 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın  15 Haziran 2024, Cumartesi
  2024-06-14 günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD32.457932.516432.435232.5652
  EUR34.731934.794434.707534.8466
  GBP41.207341.422141.178541.4843

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 3.348    
     Bu Ay : 181.596    
     Bu Yıl : 2.117.283    
     Toplam : 36.935.344    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats