Pratik Bilgiler
 • 2024 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2024 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  Kısmi tevkifat uygulamasında fatura düzenleme sınırı

    T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)
   

   

    TARİH : 04.09.2013
  SAYI : 39044742-130-1436
  KONU : Kısmi tevkifat uygulamasında fatura düzenleme sınırı

   

  İLGİ: …

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanızın KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında teslimi KDV den müstesna bulunan malları bu Kanunun 18/1 inci maddesi kapsamında istisnadan vazgeçerek KDV li olarak teslim ettiği belirtilerek, alıcı bir firmaya aynı kapsamdaki teslimler için ay içerisinde birden çok fatura kesilmesi durumunda tevkifat uygulamasının nasıl olacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  3065 sayılı KDV Kanununun;

  1/1 inci maddesinde; ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

  9/1 inci maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

  hükme bağlanmıştır.

  117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "3.4.1.Tevkifat Uygulamasında Sınır" başlıklı bölümünde konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

  Diğer taraftan, 21.06.2012 tarihinde yayımlanan 63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin (2.2.3.3.) bölümünde hurda ve atık tesliminde tevkifat uygulamasına, (2.2.4.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulamasında sınıra ilişkin (örneklere de yer verilmek suretiyle) gerekli açıklamalar yapılmıştır.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin (bütünlük arz etmeyen ayrı ayrı her bir teslimin) KDV dahil bedelinin 1.000 TL yi aşmaması durumunda düzenlenecek faturalarda hesaplanan KDV üzerinden tevkifat uygulanmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak KDV tevkifatı uygulamasından kaçınmak amacıyla aynı işleme ait bedelin parçalara bölünerek birden fazla faturaya konu edildiğinin tespiti halinde, bu faturalardaki toplam tutar dikkate alınmak suretiyle tevkif edilmesi gereken KDV hesaplanacak ve bu vergi cezalı olarak tarh edilecektir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim
  Bu özelgeyi arkadaşıma göndereyim

  Bu pratik bilginin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır

  15 Haziran 2024, Cumartesi
  2024-06-14 günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD32.457932.516432.435232.5652
  EUR34.731934.794434.707534.8466
  GBP41.207341.422141.178541.4843

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 4.335    
     Bu Ay : 182.583    
     Bu Yıl : 2.118.270    
     Toplam : 36.936.331    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats