Pratik Bilgiler
 • 2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2021 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  Kıdem Tazminatı Tavanı

  YILI

  DÖNEMİ

  MİKTAR

  AÇIKLAMA

  2021/2

  01.07.2021/31.12.2021

  8.284,51

   

  2021/1

  01.01.2021/30.06.2021

  7.638,96

   

  2020/2

  01.07.2020/31.12.2020

  7.117,17

   

  2020/1

  01.01.2020/30.06.2020

  6.730,15

   

  2019/2

  01.07.2019/31.12.2019

  6.379,86

   

  2019/1

  01.01.2019/30.06.2019

  6.017,60

   

  2018/2 01.07.2018/31.12.2018 5.434,42  

  2018/1

  01.01.2018/30.06.2018

  5.001,75

   

  2017/2

  01.07.2017/31.12.2017

  4.732,48

   

  2017/1

  01.01.2017/30.06.2017

  4.426,16

  Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına YönelikMali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme 2.Kısım 1. Bölüm 5. md. gereği yayımlanan MB Bütçe ve Mali Kontrol Gn. Md. 03.01.2017 tarih 27998389-010.06.02-66 sayılı Genelgesi

  2016/2

  01.07.2016/31.12.2016

  4.297,21

  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Md. 04.07.2016 tarih,27998389-010.06.02- 6152 sayılı Genelgesinde açıklanan katsayılara göre hesaplama yapılmıştır.

  2016/ 1

  01.01.2016/30.06.2016

   4.092,55

  Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016-2017 Yıllarını Kapsayan 3.Dönem Toplu Sözleşme 5. Madde yer alan memur maaş katsayıları  ( 23.08.2015 tarih 29454 sayılı. R.G.)  

   

   

   

   

  2015/2

  01.09.2015/31.12.2015

  3.828,37

  2015/8057 sayılı kararname

  2015/2

  01.07.2015/31.08.2015

  3.709,98

  Memur Maaş Katsayısı: 0,083084

  Taban Aylık Katsayısı: 1,30054

  Yan Ödeme Katsayısı: 0,026347

  2015/1

  01-01-2015/30-06-2015

  3.541,37

  Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Gn. Müdürlüğü, 27998389-010-06-02-(913) sayılı Genelge

   

  2014/1-2

  01-01- 2014/

  31-12-2014

   

  3.438,22

  Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2.Dönem Toplu Sözleşme( RG 14.08.2013) ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 03.01.2014 tarihli Genelgesi

   

  2013/2

  01-07-2013/ 31-12-2013

  3.254,44

  29-05-2012 tarih, 2012/01 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Karar

   

  2013/1

  01-01-2013/ 30-06-2013

   3.129,24 TL

  29-05-2012 tarih, 2012/01 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Karar

  2012/2

  01-07-2012/31-12-2012

   

   3.033,98.-TL

   29-05-2012 tarih, 2012/01 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Karar

  2012/1

  01-01-2012/31-12-2012

   

  2.917,27.-TL

   29-05-2012 tarih,2012/01 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı

  2011/2

  01-07-2011/31-12-2011

   

  2.731,85 TL

   2011/2022 BKK.

  2011/1

  01-01-2011/31-12-2011

  2.623,23 TL

   2010/654 BKK.

  2010/2

  01-07-2010/31-12-2010

  2.517,01 TL

  2010/654 BKK.

  2010/1

  01-01-2010/31-12-2010

  2.427,04 TL

   2010/7 BKK.

   

   

   

   

   

  KIDEM TAZMİNATI TAVANININ HESAPLANMASI

  1475 Sayılı eski İş  Kanunu’nun yürürlükte bulunan tek maddesi 14. Maddenin 14. Fıkrası uyarınca:‘‘(10.12.1983 gün ve 2762 sayılı Kanunla değişenşekli.) Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.’’

  Buna göre en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşerı’na bir yıl için ödenecek emekli ikramiyesi miktarı, kıdem tazminatı tavanını oluşturmaktadır.


  HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLER:


  Başbakanlık Müsteşarının

  Aylık Göstergesi                             :1.500

  Ek Göstergesi                                 :8.000

  Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi : 500

  Taban Aylığı Göstergesi                : 1.000

  Her Yıl Değişen Memur Maaş Katsayıları

  01.01.2020- 30-06-2020 Dönemi:

  Aylık Katsayı: 0,146061

  Taban Aylık Katsayısı: 2,28624

  HESAPLAMA ŞEKLİ: (01.01.2020-30.06.2020 Dönemi)

  Aylık Gösterge X Aylık Katsayı

  1.500 x 0,146061 =   219,09

  Ek Gösterge X Aylık Katsayı

  8.000 x 0,146061 =   1.168,49

  Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayı

     500 x 0,146061 =      73,03

  Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı

  1.000 x 2,28624 = 2.286,24

  (aylık gösterge+ek gösterge) X aylık katsayı X 2,15

  (1.500+8.000) x 0,146061 x 2,15 = 2.983,30

  TOPLAM                                                                                                                       

                                          6.730,15  TL

  NOT: Hesaplamalarda 0,50 Kuruş ve üzeri 1 kuruşa yuvarlanarak işlem yapılmıştır.
  Kötü Pratik bilgiyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu pratik bilgiyi arkadaşıma göndereyim
  Bu pratik bilginin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır

  06 Aralık 2022, Salı
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD18.614318.647918.601318.6758
  EUR19.537519.572719.523819.6020
  GBP22.649622.767722.633822.8019

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 78    
     Bugün : 7.053    
     Bu Ay : 53.790    
     Bu Yıl : 2.738.106    
     Toplam : 30.980.749    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats