Pratik Bilgiler
 • 2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2021 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

   

   

  2019 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ (51 Seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği)

   

  31.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2019 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 51 seri nolu M.T.V Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar aşağıdaki gibidir.

   

  Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

   

  A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesinin Motosikletler Bölümü

   

  Motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümüne göre vergilendirilir.

   

   

   

  (I) Sayılı Tarife

  Motor Silindir Hacmi (cm³)

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek 
  Yıllık Vergilerin Tutarı (TL)

  1-3 yaş

  4-6 yaş

  7-11 yaş

  12-15 yaş

  16 ve
   yukarısı

  2- Motosikletler

   

  100-250 cm³'e kadar

  161,00

  121,00

  89,00

  56,00

  22,00

  251-650 cm³'e kadar

  333,00

  252,00

  161,00

  89,00

  56,00

  651-1.200 cm³'e kadar

  856,00

  509,00

  252,00

  161,00

  89,00

  1.201 cm³'e kadar

  2.075,00

  1.372,00

  856,00

  680,00

  333,00

   

   

   

  B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

   

  (I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

   

  1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

   

  (I) Sayılı Tarife

  Motor Silindir Hacmi (cm³)

  Taşıt Değeri (TL)

  Satır 
  Numarası

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1-3 
  Yaş

  4-6
  yaş

  7-11
  yaş

  12-15
  yaş

  16 ve 
  yukarı
  yaş

  1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

  1300 cm³ ve aşağısı

  46.300'ü aşmayanlar

  1

  861,00

  600,00

  336,00

  254,00

  90,00

  46.300'ü aşıp 
  81.100'ü aşmayanlar

  2

  946,00

  660,00

  369,00

  280,00

  99,00

  81.100'ü aşanlar

  3

  1.033,00

  720,00

  403,00

  305,00

  108,00

  1301-1.600 cm³'e kadar

  46.300'ü aşmayanlar

  4

  1.499,00

  1.124,00

  652,00

  461,00

  177,00

  46.300'ü aşıp 
  81.100'ü aşmayanlar

  5

  1.649,00

  1.236,00

  717,00

  506,00

  194,00

  81.100'ü aşanlar

  6

  1.799,00

  1.349,00

  782,00

  552,00

  212,00

  1601-1800 cm³'e kadar

  115.900'ü aşmayanlar

  7

  2.911,00

  2.276,00

  1.339,00

  817,00

  317,00

  115.900'ü aşanlar

  8

  3.176,00

  2.482,00

  1.462,00

  892,00

  346,00

  1801-2000 cm³'e kadar

  115.900'ü aşmayanlar

  9

  4.586,00

  3.532,00

  2.076,00

  1.236,00

  487,00

  115.900'ü aşanlar

  10

  5.003,00

  3.854,00

  2.265,00

  1.349,00

  531,00

  2001-2500 cm³'e kadar

  144.800'ü aşmayanlar

  11

  6.879,00

  4.994,00

  3.120,00

  1.864,00

  738,00

  144.800'ü aşanlar

  12

  7.505,00

  5.448,00

  3.403,00

  2.034,00

  805,00

  2501-3000 cm³'e kadar

  289.700'ü aşmayanlar

  13

  9.591,00

  8.344,00

  5.213,00

  2.804,00

  1.029,00

  289.700'ü aşanlar

  14

  10.464,00

  9.102,00

  5.687,00

  3.059,00

  1.123,00

  3001-3500 cm³'e kadar

  289.700'ü aşmayanlar

  15

  14.606,00

  13.143,00

  7.917,00

  3.952,00

  1.449,00

  289.700'ü aşanlar

  16

  15.935,00

  14.337,00

  8.636,00

  4.311,00

  1.582,00

  3501-4000 cm³'e kadar

  463.600'ü aşmayanlar

  17

  22.965,00

  19.831,00

  11.679,00

  5.213,00

  2.076,00

  463.600'ü aşanlar

  18

  25.054,00

  21.633,00

  12.742,00

  5.687,00

  2.265,00

  4001 cm³ ve yukarısı

  550.500'ü aşmayanlar

  19

  37.587,00

  28.186,00

  16.693,00

  7.503,00

  2.911,00

  550.500'ü aşanlar

  20

  41.004,00

  30.749,00

  18.211,00

  8.184,00

  3.176,00

   

  31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar,

   

  197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

   

   

   

  Motor Silindir Hacmi (cm³)

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

  1-3  yaş

  4-6 yaş

  7-11 yaş

  12-15 yaş

  16 ve yukarı yaş

  Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

  1300 cm³ ve aşağısı

  861,00

  600,00

  336,00

  254,00

  90,00

  1301-1.600 cm³'e kadar

  1.499,00

  1.124,00

  652,00

  461,00

  177,00

  1601-1800 cm³'e kadar

  2.647,00

  2.068,00

  1.218,00

  742,00

  288,00

  1801-2000 cm³'e kadar

  4.170,00

  3.211,00

  1.888,00

  1.124,00

  443,00

  2001-2500 cm³'e kadar

  6.253,00

  4.540,00

  2.837,00

  1.695,00

  671,00

  2501-3000 cm³'e kadar

  8.720,00

  7.585,00

  4.739,00

  2.549,00

  936,00

  3001-3500 cm³'e kadar

  13.279,00

  11.948,00

  7.197,00

  3.592,00

  1.318,00

  3501-4000 cm³'e kadar

  20.878,00

  18.028,00

  10.617,00

  4.739,00

  1.888,00

  4001 cm³ ve yukarısı

  34.170,00

  25.624,00

  15.175,00

  6.820,00

  2.647,00

   

   

   

  (II Sayılı Tarife)

  Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek 
  Yıllık Vergilerin Tutarı (TL)

  1-6 Yaş

  7-15 yaş

  16 ve yukarı
  yaş

  1) Minübüs

  1.029,00

  680,00

  333,00

  2) Panel Van ve motorlu karavanlar (Motos silindir hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

  1.372,00

  856,00

  509,00

  1901 cm³ ve yukarısı

  2.075,00

  1.372,00

  856,00

  3) Otobüs ve benzerleri (Oturma yeri)

  25 kişiye kadar

  2.597,00

  1.551,00

  680,00

  26-35 kişiye kadar

  3.114,00

  2.597,00

  1.029,00

  36-45 kişiye kadar

  3.466,00

  2.940,00

  1.372,00

  46 kişi ve yukarısı

  4.157,00

  3.466,00

  2.075,00

  4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami toplam Ağırlık)

   

   

   

   

   

  1.500 kg'a kadar

  923,00

  613,00

  301,00

  1.501-3.500 kg'a kadar

  1.867,00

  1.083,00

  613,00

  3.501-5.000 kg'a kadar

  2.805,00

  2.334,00

  923,00

  5.001-10.000 kg'a kadar

  3.114,00

  2.645,00

  1.241,00

  10.001-20.000 kg'a kadar

  3.742,00

  3.114,00

  1.867,00

  20.001 kg ve yukarısı

  4.681,00

  3.742,00

  2.175,00

   

   

   

  C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

   

   

   

  Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

   

  (IV) Sayılı tarife

  Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

  Taşıtların Yaşları ile Ödenecek 
  Yıllık Vergilerin Tutarı (TL)

  1-3 yaş

  4-5 yaş

  06-10 yaş

  11 ve yukarı
  yaş

  Uçak ve helikopterler

  1.150 kg'a kadar

  17.378,00

  13.896,00

  10.420,00

  8.334,00

  1.151- 1.800 kg'a kadar

  26.072,00

  20.852,00

  15.639,00

  12.510,00

  1.801-3.000 kg'a kadar

  34.768,00

  27.813,00

  20.852,00

  16.683,00

  3.001-3.500 kg'a kadar

  43.464,00

  34.768,00

  26.072,00

  20.852,00

  5.001-10.000 kg'a kadar

  52.160,00

  41.725,00

  31.290,00

  25.028,00

  10.000- 20.000 kg'a kadar

  60.855,00

  48.681,00

  36.506,00

  29.197,00

  20.001- kg. ve yukarısı

  69.548,00

  55.633,00

  41.725,00

  33.379,00

   

   

   

  197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

   
  Kötü Pratik bilgiyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu pratik bilgiyi arkadaşıma göndereyim
  Bu pratik bilginin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır

  06 Aralık 2022, Salı
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD18.614318.647918.601318.6758
  EUR19.537519.572719.523819.6020
  GBP22.649622.767722.633822.8019

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 55    
     Bugün : 7.326    
     Bu Ay : 54.063    
     Bu Yıl : 2.738.379    
     Toplam : 30.981.022    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats