Pratik Bilgiler
 • 2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2021 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  DİKKAT! İŞTEN AYRILAN İŞÇİ BAĞ-KUR PRİMİNİZİ ATIRABİLİR

  Genel anlamda, 5510/4-1.b kapsamındaki başka bir ifade ile Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların ödeyecekleri prim tutarları, prime esas kazanç alt ve üst sınırı arasında kendileri tarafından beyan edilen aylık kazanç tutarının % 34,5’i esas alınarak belirlenmektedir. Bağ-Kur’lu sigortalının kazanç beyanında bulunmaması halinde ise aylık kazanç tutarları günlük asgari ücretin 30 katının % 34,5’i üzerinden hesaplanmaktadır.

  Bunun tek istisnası ise gerçek kişi işveren olup aynı zamanda yanında  5510/4-1.a kapsamında başka bir ifade ile SSK’lı sigortalı çalıştıran Bağ-Kur’lular için yapılmıştır.

  5510 sayılı Kanunun 81. maddesi uyarınca gerçek kişi işveren olup aynı zamanda 5510/4-1.a kapsamında sigortalı çalıştıran kişilerin ödeyecekleri prim tutarları,  çalıştırdığı sigortalılar için ödenen primlerden az olamayacaktır.

  Örneğin,  kırtasiye dükkanı işleten ve Bağ-Kur kapsamında sigortalı olan bir kişinin yanında çalıştırdığı sigortalılara ilişkin düzenlediği 2015/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde

  (A) Sigortalısı için 30 gün - 1.500,00 TL,

  (B)Sigortalısı için 10 gün -  600,00 TL olarak bildirimde bulunduğu varsayıldığında,

  (A) sigortalısının günlük kazancı 1.500,00 / 30 = 50,00 TL

  (B) sigortalısının günlük kazancı 600,00 /10 = 60,00 TL olacak, haliyle günlük kazancı en yüksek olan sigortalı, (B) sigortalısı olacaktır. Bu durumda, kırtasiye dükkanı işleten Bağ-Kur kapsamındaki sigortalının 2015/Ocak ayına ilişkin ödeyebileceği asgari prim tutarı (B) sigortalısının günlük kazancı esas alınarak;

  60,00 * 30 = 1.800,00

  1.800,00 * 34,5  / 100 = 621,00 TL olacaktır.

  İş akdi fesh edilen sigortalılara dikkat

  İşveren Uygulama Tebliğine göre iş akdi feshedilen sigortalıların hak kazanıp da kullanmadıkları yıllık izin sürelerine ait ücretlerinin, akdin fesh edildiği ayın kazancına dahil edilerek bildirilmesi gerekmektedir.

  Örneğin, 2014 yılına ilişkin hak kazandığı 14 günlük yıllık iznini kullanmadan, iş akdi  4/1/2015 tarihi itibariyle fesh edilen ve akdin feshedildiği tarihte günlük asgari ücret karşılığında yani günlük brüt 40,05 TL üzerinden ücret alan bir sigortalı için düzenlenecek olan 2015/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde

  Prim ödeme gün sayısı: 4 gün

  Prime esas kazanç tutarı:  Fiilen çalışılan 4 günlük ve kullanılmayan izin süresine ilişkin 14 günlük süreye ilişkin ücreti esas alınarak belirleneceğinden, 18 * 40,05 TL = 720,90 TL 

  Olacaktır.

  Bu bağlamda, yıllık iznini kullanmadan iş akdi feshedilen sigortalıların, günlük kazanç tutarları yüksek tutarlara ulaşabilmekte, hatta bu ücretler kimi zaman prime esas kazanç üst sınırını dahi aşabilmektedir. Dolayısıyla bu durumda iş akdi feshedilen işçi gerçek kişi olan bir işverenin işçisi ise gerçek kişi işverenin ödeyeceği Bağ-Kur primi sigortalının günlük kazancından az olamayacaktır.

  İş akdi 4/1/2015 tarihinde feshedilen sigortalının gerçek kişi bir işverenin yanında çalışmış olduğu varsayıldığında, gerçek kişi işverenin ödeyeceği asgari Bağ-Kur primi

  720,90 / 4 = 180,23 günlük kazanç tutarı

  180,23 * 30 = 5.406,90 TL aylık kazanç tutarı

  5.406,90 * 34,5 / 100 = 1.865,38 TL olacaktır.

  Dolayısıyla daha önce aylık asgari kazanç üzerinden 1.201,50 * 34,5 / 100 = 414,52 TL prim ödeyen Bağ-Kur’lu işverenin ödeyeceği prim tutarı yıllık ücretli iznini kullanmadan işten ayrılan bir sigortalısından dolayı birden bire 1.865,38 TL’ye çıkacaktır.

  Kazanç değişikliği beyanında bulunmayı unutmayın

  Aynı zamanda gerçek kişi işveren olan Bağ-Kur’lu bir kişinin, iş akdini feshettiği sigortalısı nedeniyle iş akdinin feshedildiği aydaki kazancı bu şekilde belirlense de, takip eden ayda kazanç beyanında bulunduğu takdirde, ödeyeceği prim tutarı yine beyan edeceği günlük kazanç tutarına düşürülecektir.

  Bu nedenle örneğimizdeki Bağ-Kur’lu işverenin 2015/Şubat ayı içinde yeniden kazanç beyanında bulunması halinde ödeyeceği Bağ-Kur primi önceden olduğu gibi asgari kazanç düzeyine çekilebilecektir. Ancak bu şekilde beyanda bulunulsa dahi 2015/Ocak ayı primi her halükarda 1.865,38 TL üzerinden ödenecektir.

  Buna karşın kazanç beyanında bulunulmadığı takdirde takip eden aylardaki Bağ-Kur primleri de iş akdi feshedilen sigortalının günlük kazanç tutarı üzerinden hesaplanmaya devam edecektir.

  Dolayısıyla primlerini düzenli ödeyen Bağ-Kur’lu işverenler prim borçlarını ödemek istediklerinde karşılarına çıkan borç tutarını gördüklerinde  bu durumun farkına vararak takip eden ayda prim tutarlarını aşağı düzeye çekseler de, primlerini ödemeyen veya ileride bir yapılandırma çıkarsa öderim düşüncesinde olan Bağ-Kur’lu işverenler çoğu zaman bu duruma farkına varamadıklarından takip eden on iki aydaki Bağ-Kur primleri de bu rakamlar üzerinden tahakkuk ettirilmektedir.

  Bu nedenle, aynı zamanda işveren olan Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların, kazanç değişikliğinin sadece kendi beyanları üzerinden gerçekleşmediğini göz önüne alarak, aylık primlerini ödemeseler dahi düzenli olarak kontrol etmeleri ve gerekirse kazanç beyanında bulunmayı ihmal etmemeleri menfaatlerine olacaktır.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu

  İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 02-02-2015 tarihinden beri 7580 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Şubat 2021, Cuma
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD7.19247.20547.18747.2162
  EUR8.78118.79698.77508.8101
  GBP10.166010.219010.158910.2343

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 19    
     Bugün : 813    
     Bu Ay : 341.160    
     Bu Yıl : 750.156    
     Toplam : 25.098.988    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats