Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  FATURADA 7 GÜNLÜK DÜZENLEME SÜRESİNİN HESABI

  Mal teslimi ve hizmet ifalarına ait KDV’nin, faturanın düzenlendiği ay değil, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği ay KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

  Bilindiği üzere, fatura, Vergi Usul Kanununun (VUK) 229. Maddesinde, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika şeklinde tanımlanmış, VUK’un 231/5. maddesine göre faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenmesi gerekmekte olup, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır.  

  Ancak, geçmişten bugüne kadarki uygulamada 7 (yedi) günlük bu sürenin hangi tarihten itibaren başlayacağı, süre hesabına mal teslimi veya hizmet ifasının gerçekleştiği günün dahil edilip edilmeyeceği konularında tereddütlerle karşılaşılmaktadır.

  7 Günlük Fatura Düzenleme Süresi Zorunlu Bir Süre Mi? Faturanın Düzenlenmesi İçin Bu Sürenin Beklenilmesi Gerekir Mi?

  VUK’un231/5. maddesinde faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Madde hükmünde yer alan "azami"  ifadesi ile, faturanın mutlaka bu süre içerisinde düzenlenmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu süre mutlak bir süre olmayıp, faturanın 7 günlük bu süre beklenilmeden düzenlenmesi de mümkün bulunmaktadır. 7 günlük fatura düzenleme süresi, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla getirilmiş özel bir düzenlemedir.

  7 Günlük Fatura Düzenleme Süresi Hangi Tarihten İtibaren Başlayacak?

  Uygulamada 7 günlük fatura düzenleme süresinin mal teslimi veya hizmet ifasının gerçekleştiği gün dahil edilmek suretiyle mi, yoksa dahil edilmeden mi hesaplanacağı konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır.

  VUK’un 231/5. maddesinde; faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı özel olarak hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 18/1. Maddesinde ise, vergi kanunlarında yazılı sürelerin nasıl hesaplanacağı hususu düzenlenmiş, sürenin gün olarak belli edildiği durumlarda başladığı günün hesaba katılmayacağı belirtilmiştir.

  Buna göre, mal teslimi ve/veya hizmet ifalarına ilişkin belge düzenlenmesinde sürenin gün olarak belirlenmesi sebebiyle malın teslimi veya hizmetin yapıldığı ilk günün dikkate alınmaması, 7 günlük sürenin takip eden günden itibaren başlaması gerekmektedir. Örneğin, 17/9/2014 tarihinde düzenlenen sevk irsaliyesi ile teslim edilen mallara ilişkin faturanın 24/9/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) düzenlenmesi gerekmektedir.

  Konu hakkında Maliye Bakanlığı da aynı görüşte olup, verdiği bir özelgede,

  “Mal teslimi ve/veya hizmet ifalarına ilişkin belge düzeninde sürenin gün olarak belirlenmesi sebebiyle 7 günlük sürenin hesabının,  malın teslimi veya hizmetin yapıldığı ilk gün hesaba katılmadan takip eden günden başlaması gerekmektedir.”

  Şeklinde idari görüş bildirmiştir (MB. GİB. Büyük Mükellefler VDB.nin 08/07/2014 tarihli ve 64597866-105[231-2014]-104 sayılı özelgesi).

  7 Günlük Süre Hesaplanırken Ay Sonlarına Dikkat: KDV Beyanı Yanlışlıkla Sonraki Ay’a Kaydırılabilir!

  3065 sayılı KDV Kanunu’nun 10/a maddesine göre mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin ifası ile KDV yönünden vergiyi doğuran olay meydana gelmekte, bu işlemlere ait KDV’nin ise vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihin ait olduğu dönem KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

  Buna göre; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, işleme ait faturanın düzenlenmesi için VUK’un 231/5. maddesinde belirlenen 7 günlük süre mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla verilmiş olup, faturanın düzenlenmesi için her durumda mutlak suretle bu 7 günlük sürenin beklenilmesine gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla, faturanın malın teslimi ve hizmetin ifası anında düzenlenmesi de mümkün bulunmaktadır. KDV malın teslimi ve hizmetin yapılması anında doğduğundan, faturanın 7 gün içinde düzenlenmesi vergiyi doğuran olayın meydana gelme tarihini ve verginin bu tarihin ait olduğu dönemde beyanını etkilememektedir. Bu nedenle, mal teslimi ve hizmet ifalarına ait KDV’nin, faturanın düzenlendiği ay değil, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği ay KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Aksine bir durum, KDV’nin geç beyanına neden olacak, bu ise vergi ziyaı ve çeşitli cezai yaptırımları gündeme getirebilecektir.

  Yılmaz SEZER

  Yeminli Mali Müşavir

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 01-10-2014 tarihinden beri 7424 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD7.55467.56827.54937.5796
  EUR8.80508.82098.79898.8341
  GBP9.61669.66679.60989.6812

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 22    
     Bugün : 342    
     Bu Ay : 305.931    
     Bu Yıl : 2.901.282    
     Toplam : 23.133.682    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats