Pratik Bilgiler
 • 2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2021 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  GÜNDELİKÇİ KADINLAR NASIL SİGORTALI OLUR

  Yazımız 29.09.2020 tarihinde güncellenmiştir

  Ev hizmetlerinde çalıştırılanlar ister bir gün çalıştırılsınlar, ister ayda otuz gün çalıştırılsınlar sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde sigortalı olmaları gerekiyor.

  Bu kişilerin ev hizmetlerinde sürekli veya süreksiz çalıştırılmaları da, çalıştıkları süre zarfında sigortalı olma kuralını değiştirmemektedir.

  Kimler ev hizmetlisi olabilir, hangi işler ev hizmetleri kapsamında sayılır?

  Aynı adreste ikamet eden üçüncü derece dahil hısımlar dışındaki herkes, ev hizmetlisi olarak çalıştırılabilir. Üçüncü dereceye kadar hısımlar ise hizmet edeceği kişiyle farklı adreste ikamet etmesi şartıyla yine ev hizmetlisi olarak çalıştırılabilmektedir.

  Yabancı uyruklu sigortalıların çalışma izni almış olmak kaydıyla ev hizmetlisi olarak çalıştırılmaları mümkün olmasına rağmen, ev hizmetlerinde günü birlik veya kısmi süreli çalıştırılmaları mümkün değildir.

  Ev hizmetlileri, temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır-bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işlerinin yanı sıra şoför olarak ya da çocuk, yaşlı ve özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalıştırılabilmektedir.

  Gündelikçi kadınlar nasıl sigortalı olurlar?

  Ev hizmetlilerinde aynı kişi yanında sürekli çalışmayıp, ihtiyaç duyulduğu vakit çağrılan kişilerin (günü birlik çalıştırılacak ev hizmetlilerinin) sigortalılıkları 5510 sayılı Ek-9. maddesinin ikinci fıkrasına göre sağlanmaktadır.

  Günü birlik çalıştırılacak ev hizmetlileri için yapılacak sigorta başvurusunun çalışmanın olduğu ayın sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Sigorta başvuruları;

  -İkametgahın bulunduğu sosyal güvenlik merkezine “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile  kağıt ortamında başvurarak

  - e- Devlet uygulamaları vasıtasıyla, “4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama” uygulaması üzerinden,

  -Kısa Mesaj Servisi ve Mobil Uygulama aracılığı kısa mesaj göndermek suretiyle

  olmak üzere üç farklı yöntemle yapılabilmektedir.

  Kısa mesaj ve mobil uygulama üzerinden sigorta işlemleri nasıl yapılır?

  Kısa mesaj göndermek suretiyle yapılacak sigorta başvuruları diğer yöntemlere göre çok daha kolay olduğu gibi kısa mesaj gönderilerek başvuru yapıldığında hem sigorta başvurusu hem de prim ödeme işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Dolayısıyla günü birlik çalıştırılacak ev hizmetlisinin sigorta işlemleri için kısa mesaj yönteminin kullanılması isabetli olacaktır.

  Kısa mesaj göndermek suretiyle sigorta işleminin yapılabilmesi için mobil telefon vasıtasıyla, öncelikle çalıştıran bilgilerinin, sonrasında çalışan bilgilerinin 5510’a SMS olarak gönderilmesi gerekmektedir.

  Örneğin 25 Ekim 2020 tarihinde 1 gün ev hizmetinde çalışacak bir kişi için Ekim ayı içinde öncelikle;

  İŞVEREN TCKİMLİKNO yazıp 5510’a sms gönderilir.

  Örnek; İŞVEREN 12345678901 -> 5510

  Sonrasında sigorta başvurusu ve prim ödeme işlemi için;

  EVHİZ TCKİMLİKNO AYINGÜNÜ yazıp 5510’a sms gönderilir.

  Örnek; EVHİZ 12345678901 25 -> 5510

  Primlerin tutarı ve ödeme süresi

  Ev hizmetlerinde ayda 9 gün veya altında çalıştırılan sigortalılar adına çalıştıkları her bir gün için günlük asgari ücretin % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi tahakkuk etmektedir.

  Örneğin günü birlik çalışan bir ev hizmetlisinin 25 Ekim’de bir gün çalıştırılacağı düşünüldüğünde ödenecek sigorta primi; 98,10 X 2 / 100 = 1,96 TL olacaktır.

  Günü birlik çalıştırılacak ev hizmetlisi için kısa mesaj gönderilmek suretiyle başvuru yapıldığında 2020 yılına munhasıran 1,96 TL sigorta primiyle birlikte 1 TL tutarında SMS ücreti olmak üzere toplam 2,96 TL, telefon faturasına yansıtılmaktadır.

  İlgili sosyal güvenlik merkezine başvuru formu ile müracaat edilmesi ya da e-Devlet uygulaması üzerinden sigorta girişi yapılması halinde ise tahakkuk edecek sigorta priminin çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar banka kanalıyla veya e-Devlet uygulamaları üzerinden kredi kartı ile  Sorgu Türü: “DİĞER TAHSİLATLAR”, Sorgu Tipi: “60-EK-9 10 GÜNDEN AZ TAHSİLATI” Sicil No: İşverenin TC Kimlik numarası yazılarak ödenmesi gerekecektir.

  Emeklilik primleri nasıl ödenir?

  Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 9 gün veya altında çalıştırılan sigortalılar adına işverenlerince yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenmektedir. Bu kişilerin emeklilik için ihtiyaç duydukları, malulllük yaşlılık ve ölüm sigortası primleri ise istekleri halinde genel sağlık sigortası primiyle birlikte kendileri tarafından ödenebilmektedir.

  Ev hizmetlerinde ayda 9 gün veya altında sigortalı çalıştıran kişiler tarafından ayda bir gün bile olsa sigorta bildirimi yapıldığı takdirde, ev hizmetlisinin malulllük yaşlılık ve ölüm sigortası primleri ile genel sağlık sigortası primi 30 günlük tutar üzerinden otomatik olarak tahakkuk ettirilerek banka ekranına yansıtılmaktadır.

  Bu şekilde tahakkuk eden primlerin en geç çalışmanın geçtiği ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmekte olup, bu süre sonuna kadar ödenmediği takdirde primlerin ödeme hakkı kaybedilmektedir.

  Ev hizmetlerinde ayda 9 gün veya altında çalışanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primini ödemek istemeleri halinde, ödeyecekleri prim tutarı 2020 yılına munhasıran 98,10 x 30 x % 32,5 = 956,48 TL  olacaktır.

  Ev hizmetlisinin işten ayrılması

  Ev hizmetlerinde 9 gün veya altında çalışması olup ilgili sosyal güvenlik merkezine “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile  çalışma süresi devamlı olarak bildirilenlerin işten ayrılmaları veya ölümü halinde, durumun işten ayrılış tarihini takip eden on gün içinde bir dilekçeyle ilgili sosyal güvenlik merkezine bildirilmesi gerekmektedir.

  Buna karşın, çalışma süresi devamlı olmayan başka bir ifadeyle günü birlik çalışanlar için e-Devlet uygulaması ve kısa mesaj uygulamasıyla yapılan sigortalılık bildirimleri beyanda bulunulan gün itibariyle başlayıp sona erdiğinden bu sigortalılar için işten ayrıldıklarının bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Danışmanı

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 29-09-2020 tarihinden beri 12549 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  02 Ağustos 2021, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD8.41398.42908.40808.4417
  EUR10.008410.026410.001410.0414
  GBP11.730811.792011.722611.8097

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 57    
     Bugün : 1.158    
     Bu Ay : 3.990    
     Bu Yıl : 2.546.079    
     Toplam : 26.894.911    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats