Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI

  2016 yılında en düşük asgari ücretin net tutarı AGİ dahil 1.300,99  TL olarak belirlenmiştir. Bu belirlemeye bağlı olarak 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde vergi dilimi artışı nedeniyle oluşacak kayıpların ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilmesi amaçlanmıştır.

  28.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6753 sayılı Gelir Vergisi Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan düzenlemeyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 86. Maddede , bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak sureti ile, gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti 1.300,99 TL’nin altına düşecek diğer ücretlilerin elde edecekleri net ücretleri 1.300,99 TL’ye tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanmaktadır.  

  Aşağıdaki tabloda yıl içinde tam çalışan ve hiç bir ek gelir unsuru bulunmayan asgari ücretli çalışan için hesaplanacak ilave AGİ tutarı görülmektedir.

  Ay Brüt Ücret SGK %14 SGK %1 GELİR DAMGA  AGİ HARİÇ ÜCRET AGİ AGİ DAHİL ÜCRET İLAVE AGİ TUTARI
  VERGİSi VERGİSİ
  14% 1%
  Ocak 1.647,00 230,58 16,47 209,99 12,50 1.177,46 123,53 1.300,99 0,00
  Şubat 1.647,00 230,58 16,47 209,99 12,50 1.177,46 123,53 1.300,99 0,00
  Mart 1.647,00 230,58 16,47 209,99 12,50 1.177,46 123,53 1.300,99 0,00
  Nisan 1.647,00 230,58 16,47 209,99 12,50 1.177,46 123,53 1.300,99 0,00
  Mayıs 1.647,00 230,58 16,47 209,99 12,50 1.177,46 123,53 1.300,99 0,00
  Haziran 1.647,00 230,58 16,47 209,99 12,50 1.177,46 123,53 1.300,99 0,00
  Temmuz 1.647,00 230,58 16,47 209,99 12,50 1.177,46 123,53 1.300,99 0,00
  Ağustos 1.647,00 230,58 16,47 209,99 12,50 1.177,46 123,53 1.300,99 0,00
  Eylül 1.647,00 230,58 16,47 209,99 12,50 1.177,46 123,53 1.300,99 0,00
  Ekim 1.647,00 230,58 16,47 279,97 12,50 1.107,48 123,53 1.231,01 69,98
  Kasım 1.647,00 230,58 16,47 279,99 12,50 1.107,46 123,53 1.230,99 70,00
  Aralık 1.647,00 230,58 16,47 279,99 12,50 1.107,46 123,53 1.230,99 70,00

   

  Bu durumda 1.647,00 TL asgari ücret alanlar ile birlikte brüt ücret geliri 1.751,10 TL’ye kadar olan çalışanlar İlave asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanabileceklerdir. Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere aylık ücret geliri 1.751,10 TL ve üzerinde olan bir çalışanın eline geçen AGİ dahil  tutar, yıl sonuna kadar 1.300,99 TL’nin altına düşmemektedir.

  Ay

  Brüt Ücret

  SGK

  SGK

  GELİR

  DAMGA

  AGİ HARİÇ ÜCRET

   

   

   

  14%

  1%

  VERGİSİ

  VERGİSİ

  AGİ

  AGİ DAHİL ÜCRET

   İLAVE 
   AGİ

  Ocak

  1.751,10

  245,15

  17,51

  223,27

  13,29

  1.251,88

  123,53

  1.375,41

   0,00

  Şubat

  1.751,10

  245,15

  17,51

  223,27

  13,29

  1.251,88

  123,53

  1.375,41

   0,00

  Mart

  1.751,10

  245,15

  17,51

  223,27

  13,29

  1.251,88

  123,53

  1.375,41

   0,00

  Nisan

  1.751,10

  245,15

  17,51

  223,27

  13,29

  1.251,88

  123,53

  1.375,41

   0,00

  Mayıs

  1.751,10

  245,15

  17,51

  223,27

  13,29

  1.251,88

  123,53

  1.375,41

   0,00

  Haziran

  1.751,10

  245,15

  17,51

  223,27

  13,29

  1.251,88

  123,53

  1.375,41

   0,00

  Temmuz

  1.751,10

  245,15

  17,51

  223,27

  13,29

  1.251,86

  123,53

  1.375,41

   0,00

  Ağustos

  1.751,10

  245,15

  17,51

  223,27

  13,29

  1.251,86

  123,53

  1.375,41

   0,00

  Eylül

  1.751,10

  245,15

  17,51

  263,06

  13,29

  1.212,07

  123,53

  1.335,61

   0,00

  Ekim

  1.751,10

  245,15

  17,51

  297,69

  13,29

  1.177,44

  123,53

  1.300,99

   0,00

  Kasım

  1.751,10

  245,15

  17,51

  297,69

  13,29

  1.177,44

  123,53

  1.300,99

      0,00

  Aralık

  1.751,10

  245,15

  17,51

  297,69

  13,29

  1.177,44

  123,53

  1.300,99

   0,00

  Not: Tablodaki hesaplama çalışanın yıl boyunca tam çalıştığı ve herhangi bir ek gelir unsuru olmadığı dikkate alınarak hesaplanmıştır.

  Sonuç olarak 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde GV Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle elde edilecek net ücretlerin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.300,99 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisi sağlanacaktır.

  28.Ekim.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 294 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde uygulama esaslarına ilişkin yapılan açıklamada  ‘’Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.’’ Denilmektedir. Bu nedenle Ekim, Kasım ve Aralık 2016 döneminde işe başlayan, işten ayrılan veya ücretsiz izin ve rapor gibi nedenlerle ücreti 1.300,99 TL’nin altına düşenlere ilave AGİ uygulanmayacaktır. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında en son günü dahi işten ayrılanlar için dahi (tebliğden çıkan bu anlama katılmasakta) ilave AGİ indirim uygulaması yapılan açıklamalar çerçevesinde mümkün olmayacaktır.

  GV Kanununun Geçici 86.maddesinde yapılan tanımlamada ''net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.'' denilmektedir. Bu nedenle Ekim, Kasım ve Aralık aylarında çalışanlara ödenen ücret fazla mesai, prim veya ikramiye gibi ek ödemeler ve AGİ ile birlikte 1.300,99 TL'nın üzerinde hesaplanırsa bu kişilere ek AGİ ödemesi yapılmayacaktır.

  Çalışanlar için hesaplanacak ilave AGİ  tutarı dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, hizmet erbabının ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş olması gerektiği de göz ardı edilmemelidir.

  Tebliğde ilave AGİ uygulamasına ilişkin verilen uygulama örnekleri aşağıdaki gibidir.

  ÖRNEK 1: Bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)’nın 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.300,99 TL’dir.

  193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Bay (A)’nın, 2016 yılı Ekim ayı net ücreti ise 1.231,08 TL’ye düşmektedir. 

  Bu hizmet erbabının söz konusu dönemde eline geçen ücretinin 1.300,99 TL’nin altında kalan kısmı olan (1.300,99-1.231,08=) 69,91 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir.

  Böylece, örneğimizdeki bekâr ve çocuksuz hizmet erbabının, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan aylık 69,91 TL’lik tutar, asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilecek ve kendisine 1.300,99 TL ödenecektir.

  ÖRNEK 2: Bay (B) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (B), evli ve 1 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.

  Bay (B)’nin 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.344,22 TL olup Ekim ayı net ücreti ise 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 1.274,22 TL’ye düşmektedir. 

  Buna göre, hizmet erbabının söz konusu dönemde eline geçen ücretinin 1.300,99 TL’nin altında kalan kısmı olan (1.300,99-1.274,22=) 26,77 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir.

  Böylece, örneğimizdeki hizmet erbabının, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan aylık 26,77 TL’lik tutar, asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilecek ve kendisine 1.300,99 TL ödenecektir.

  ÖRNEK 3: Evli, eşi ücretli olarak çalışan Bayan (C), 1.700 TL brüt ücret almaktadır. Bayan (C)’nin 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.338,88 TL’dir. Ekim ayı net ücreti ise 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 1.266,63 TL’ye düştüğünden (1.300,99-1.266,63=) 34,36 TL’lik fark ücretlinin asgari geçim indirimine ilave edilecek ve kendisine 1.300,99 TL ödenecektir.

  ÖRNEK 4: Bay (D) asgari ücretle çalışmaktadır. Bay (D) evli ve 3 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.

  Bay (D)’nin 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.387,45 TL’dir. Ekim ayı net ücreti ise 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 1.317,45 TL’ye düşmektedir.

  Bay (D), Ekim ayı net ücreti 1.300,99 TL’nin altına düşmediğinden ilave asgari geçim indiriminden yararlanamayacak ve kendisine 1.317,45 TL ödenecektir.

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 29-10-2016 tarihinden beri 13432 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD7.55467.56827.54937.5796
  EUR8.80508.82098.79898.8341
  GBP9.61669.66679.60989.6812

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 14    
     Bugün : 291    
     Bu Ay : 305.880    
     Bu Yıl : 2.901.231    
     Toplam : 23.133.631    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats