Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  ÖDEMESİ ERTELENEN SGK PRİMLERİNİN KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE GİDER OLARAK DİKKATE ALINIP ALINMAYACAĞI

  Yazımızın konusu “Aralık 2016 dönemine ilişkin ertelenen SGK primlerinin 2016 yılı kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı hususu” oluşturmaktadır.

  Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı’nın ‘’ Ödemesi Ertelenen SGK Primlerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı’’ sorusuna cevaben tebliğ ettiği 11.04.2017 tarihli mukteza’yı kapsamaktadır.

  ÖZET :

  - 5510 sayılı Kanuna, 6770 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile eklenen geçici 72’ncimaddede: “Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır.” hükmünün yer aldığı,

  - 74 seri nolu GVK GT’de de Aralık ayına ilişkin primin Ocak ayında ödenmesi durumunda süresinde ödenmiş sayılacağının belirtildiği,

  - Dolayısıyla, Ocak ayında olan ödeme süresinin, Kanunla ertelendiğinin ve Kanunda, belirlenen tarihlerde yapılacak ödemelerin süresinde ödenmiş sayılacağının açıkça hükmedildiği,

  - Ancak söz konusu konuya ilişkin Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı’nca verilen mukteza bağlamında Aralık 2016 dönemine ilişkin ertelenen SGK primlerinin 2016 yılı kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı açıkça belirtilmiştir.

  Konuya ilişkin açıklamalara yazımızda yer verilmektedir.

  Bilindiği üzere; 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28 inci maddesiyle “2016/Aralık, 2017/Ocak ve 2017/Şubat” aylarına ilişkin SGK prim ödemelerinin ertelenmesi uygulaması getirilmişti. Bu hususa ilişkin olarak 5510 sayılı Kanunun geçici 72 inci maddesi kapsamında;

  • 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta prim tutarını, 2017 yılı Ekim,

  • 2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta prim tutarını 2017 yılı Kasım,

  • 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta prim tutarını 2017 yılı Aralık,

  ayı sonuna kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primlerin süresinde ödenmiş sayılacağı, işverenlerin de bu süre içerisinde faydalanmaya devam ettikleri diğer SGK prim teşviklerinden faydalanmaya devam edecekleri bildirilmişti.

  Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı’nın ‘’ Ödemesi Ertelenen SGK Primlerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı’’ sorusuna cevaben tebliğ ettiği 11.04.2017 tarihli muktezada ise;

  ‐ SGK primlerinin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerektiğinden, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın sigorta primleri fiilen ödendiği tarihte kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek olup, ilgili mevzuat gereği bir aya ait sigorta primleri ertesi ayın sonuna kadar ödenebileceğinden yalnızca Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda Aralık ayının gideri olarak dikkate alınması mümkün bulunacağı,

  ‐ Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanunun geçici 72 inci maddesi ile yapılan düzenlemeye göre Aralık 2016 dönemine ilişkin sigorta primlerinin 2017 takvim yılının Ekim ayında ödenmesi mümkün olsa da, 174 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde Aralık ayına ilişkin primler ancak ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabileceğinden, 2017 yılı Ocak ayı içinde ödenmeyen 2016 Aralık ayına ait sigorta primlerinin 2016 yılı kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmayacağı belirtilmiştir.

  Dolayısıyla Aralık/2016 dönemi SGK primlerinin 6770 sayılı Kanun ile 28 inci maddesi kapsamında Ocak /2017 döneminden sonra ödenmiş olması halinde; uygulamanın 2016 hesap dönemi kurum kazancı tespitinde gider yazılmaması şeklinde yapılması uygun olacaktır.

  Vezin YMM A.Ş. - İsmail KOŞ

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 15-04-2017 tarihinden beri 5125 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD7.55467.56827.54937.5796
  EUR8.80508.82098.79898.8341
  GBP9.61669.66679.60989.6812

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 14    
     Bugün : 291    
     Bu Ay : 305.880    
     Bu Yıl : 2.901.231    
     Toplam : 23.133.631    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats