Pratik Bilgiler
 • 2024 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2024 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  SGK BORÇLANMA TUTARLARINI ÜCRET GELİR VERGİSİNDEN MAHSUP EDEREK MALİYETLERİNİZİ AZALTABİLİRSİNİZ

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41. maddesi uyarınca sigortalıların ücretsiz doğum izni veya analık izni, askerlik, kısmi süreli çalışma, tutukluluk veya gözaltına alınma gibi nedenlerle boşta geçen sürelerine ilişkin eksik prim günlerini bazı şartlar çerçevesinde geriye yönelik olarak borçlanıp tahakkuk eden prim borçlarını bir ay içinde ödemeleri halinde, borçlandıkları bu süreler sigortalılıklarına sayılmaktadır.

  Ayrıca, askerlik görevini ilk defa işe girdiği tarihten önce yapmış olan sigortalılar ile ilk defa stajyer olarak işe girişi yapılmış ve stajyer olarak işe başladığı tarih ile tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladığı tarih arasında doğum yapmış kadın sigortalılara borçlanma yapmaları halinde sigorta başlangıç tarihi öne çekilmektedir.

  Borçlanma başvurusunda bulunan sigortalıların ödeyecekleri borçlanma tutarı;

  - “Belirlenen Günlük Kazanç x % 32 x Borçlanılacak Gün Sayısı” formülüne göre,

  - Kısmi süreli çalışan sigortalıların eksik sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primini ödemiş olmaları halinde  “Belirlenen Günlük Kazanç x % 20 x Borçlanılacak Gün Sayısı” formülüne göre

  Hesaplanmaktadır.

  Örneğin, askerliğini 18 ay olarak yapan bir kişi asgari ücret üzerinden 540 günlük askerlik borçlanması yaptığında, 2021 yılı itibariyle ödeyeceği borçlanma tutarı

  119,25 X 32/100 =38,16 TL

  38,16  X 540 gün = 20.606,40 TL olacaktır.

  Borçlanma tutarlarını banka kredisiyle ödeyenler bile var.

  Sigortalılar 5510/41. maddede yer alan sürelerinin tamamını borçlanabilecekleri gibi ihtiyaç duydukları süre kadar kısmını da borçlanabilmektedir. Ancak 540 günlük askerlik süresini asgariden ödeyen bir sigortalı için maliyet, yukarıda belirtildiği üzere 20.606,40 TL’ye; doğum borçlanmasında ise 1 çocukta 27.475,20 TL’ye, 2 çocukta 54.950,40 TL’ye 3 çocukta 82.425,60 TL’ye ulaşmaktadır.

  Borçlanılan hizmet süreleri, 506 sayılı Kanunda sigortalıların sadece prim ödeme gün sayılarını artırmakta iken, 5510 sayılı Kanunda sigortalıların prim ödeme gün sayısına eklendiği gibi ayrıca borçlanılan süreler prime esas kazanç olarak bağlanacak aylıkların hesabında da değerlendirilmektedir. 

  Dolayısıyla emekli aylığını artırmak için borçlanma başvurularını asgari ücretin üzerinde bir tutar üzerinden yapan sigortalılarda borçlanma maliyeti de katlanarak artmaktadır.

  Borçlanma maliyetlerinizi azaltabilirsiniz

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 111 seri nolu Gelir Vergisi Tebliğ ile sigortalıların borçlanma amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yaptıkları prim ödemelerinin (Yurt dışı hizmet borçlanması dahil), ücret vergi matrahından indirilmesine imkan sağlanmıştır.

  Ancak borçlanmalar nedeniyle vergi indiriminin yapıldığı süre boyunca ayrıca asgari geçim indirimi (AGİ) uygulanmamaktadır.

  Örneğin, 2021 yılında brüt ücreti 6.000 TL olan eşi çalışmayan 2 çocuklu bir sigortalının gelir vergisi matrahı

  6.000 X 15 / 100 = 900

  6.000,00 – 900 = 5.100 TL olacak, ilk beş ayda ödeyeceği gelir vergisi ise asgari geçim indirimi düşüldükten sonra

  2021/1. ayda  5100 X 15 / 100 =     765,00 - 402,47 =  362,53 TL

  2021/2. ayda 5100 X 15 / 100 =       765,00 - 402,47 =  362,53 TL

  2021/3. ayda 5100 X 15 / 100 =       765,00 - 402,47 =  362,53 TL

  2021/4. ayda  5100 X 15 / 100 =      765,00 - 402,47 =   362,53 TL

  2021/5. ayda  5100 X 15-20 / 100 = 840,00 - 402,47 =   437,53 TL olacaktır.

  Bu sigortalının 540 günlük askerlik borçlanması sonrası 540 X 38,16 = 20,606,40 TL tutarı 17/1/2021 tarihinde ödediği ve ödenen primlerin vergi matrahından düşüldüğü varsayıldığında; ödeyeceği gelir vergisi

  2021/1. ayda  0,00 TL

  2021/2. ayda  0,00 TL

  2021/3. ayda  0,00 TL

  2021/4. ayda  0,00 TL

  2021/5. ayda  840,00 – 402,47 = 437,53 – (206,40 x 15 /100 = 30,96) = 406,57 TL olacaktır.

  Dolayısıyla asgari geçim indiriminin borçlanma yapılmasa bile gelir vergisinden düşüleceği dikkate alındığında, asgari geçim indirimi de düşüldükten sonra toplamda 362,53 + 362,53 + 362,53 + 362,53 + 30,96 = 1.481,08 TL tutarında kazanç sağlanmış olacaktır.

  Bu örnekteki sigortalının asgari ücreti karşılığı çalıştığı, 1 çocuğunun olduğu ve eşinin de çalıştığı düşünüldüğünde sağlayacağı kazanç tutarı ise 1.032,99 TL olacaktır.

  Borçlanma nedeniyle ücret gelir vergisi indiriminden nasıl yararlanılabilir?

  Borçlanma nedeniyle vergi indiriminden yararlanabilmek için:

  1-Borçlanmanın çalışırken yapılması, (İşten ayrıldıktan sonra yapılan başvurular kabul edilmemektedir.)

  2-Borçlanma belgesinin ve ödeme dekontunun bir örneğinin işverene verilmesi

  Gerekiyor.

  Sigortalının işyeri değişikliği durumunda, borçlanma tutarının gider olarak indirilmeyen kısmının yeni iş yerindeki safi ücretin tespitinde dikkate alınabilmesi için eski işverenden alınacak, ödenen primlere ait belgenin onaylı bir sureti ile indirim konusu yapılmayan tutarı gösterir yazının yeni işverene verilmesi gerekmektedir.

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 09-08-2021 tarihinden beri 3383 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın  15 Haziran 2024, Cumartesi
  2024-06-14 günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD32.457932.516432.435232.5652
  EUR34.731934.794434.707534.8466
  GBP41.207341.422141.178541.4843

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 5    
     Bugün : 3.396    
     Bu Ay : 181.644    
     Bu Yıl : 2.117.331    
     Toplam : 36.935.392    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats