Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  DERNEK ŞUBELERİNDE DEFTER TUTMA ESASLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK.


  31.03.2005 tarihinde yayınlanan Dernekler Yönetmeliği’nin 31.maddesinde defter tutma esasları düzenlenmiş;
   

  • Yıllık brüt gelirleri (2010 yılı için 726.196,00 TL’yi) aşan derneklerin takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutacakları veya İşletme hesabı esasına göre defter tutan derneklerin yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilecekleri ifade edilmiştir.

   

  Yönetmeliğin bu maddesi 30.10.2011 tarih 28100 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinin de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14.maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

   

  • "Şubesi bulunan derneklerin bilanço esasına göre defter tutmaları halinde, birinci fıkrada belirtilen hadlere bakılmaksızın, bu derneklerin şubeleri de bilanço esasına göre defter tutarlar. Her halde dernekler ile şubelerinin aynı esasta defter tutmaları zorunludur."

   

  Dernekler Dairesi Başkanlığı yapılan bu değişiklikle aslında bir bütün olan dernek merkez ve şubelerinin aynı tarih veya döneme ait bilanço kalemlerinden gelir ve gider işlemlerinden oluşan Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosuna ulaşmayı amaçlamaktadır. Böylece  derneğin  tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği merkez ve şubeler adına rahatlıkla denetlenebilecektir.

   

  Bu madde hükmü uyarınca Türkiye Emekliler Derneği’nin tüm şubelerinin 2012 yılında tasdik ettirerek tutacakları yasal defterlerinin Bilanço Usulünde olması zorunludur. Şube Yönetim Kurullarının bilanço usulünde tasdik ettirmek zorunda olduğu defter ve belgeler aşağıdaki gibidir;

   

  • Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri, Karar Defteri,Üye Kayıt Defteri,Evrak Kayıt Defteri ve Alındı Belgesi Kayıt Defteri.

   
  Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
   

  Bilanço usulünde defter tutmak zorunda olan şubelerimizin 31.12.2011 tarihi itibariyle  tüm varlıklarının (kasa,banka,alacaklar,demirbaşlar vb.) ve tüm borçlarının (satıcılar,vergi dairesi,sgk,diğer satıcılar,personel vb.) tespitini yaparak açılış bilançosunu oluşturmaları gerekmektedir.Bu konuda 3568 sayılı kanun uyarınca yetki almış Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden destek alınarak kurgulamanın yapılmasında ileride oluşabilecek aksaklıklara ve maruz kalınacak cezalara karşı önlem olacağını düşünüyoruz.

   
   
  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK
   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 29-11-2011 tarihinden beri 6959 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  29 Şubat 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.22596.23716.22166.2465
  EUR6.85926.87166.85446.8819
  GBP8.00688.04858.00128.0606

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 10    
     Bugün : 10.402    
     Bu Ay : 403.183    
     Bu Yıl : 838.073    
     Toplam : 21.070.473    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats