Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  ENGELLİ TEŞVİKİ İÇİN OCAK AYINDA VİZE YAPTIRIILMASINA GEREK VAR MI

  Engelli istihdamını artırmak amacıyla 4857 sayılı Kanunun 30. maddesine ilave edilen sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için;

  1- İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,

  2- Çalışma gücünün en az % 40’ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenen sigortalının çalıştırılması,

  3- Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na 14857 sayılı Kanun numarası seçilerek ve yasal süresi içinde verilmesi

   Gerekmektedir.

   Konuyla ilgili usul ve esasların açıklandığı 2008/77 sayılı Genelgede, engelli sigortalı çalıştırılmaya başlanılması durumunda, engelli sigortalı çalıştırmaya başlanıldığı hususunda İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden onaylatılacak belgenin sosyal güvenlik merkezlerine ibraz edilmesi, ayrıca her yılın Ocak ayı içinde bu belgenin vizesinin yaptırılması gerektiği belirtilmiştir.

  Genelgede yapılan bu açıklamalar doğrultusunda engelli sigortalı çalıştırılmaya başlayan işverenler 2008/77 sayılı Genelge ekinde yer alan belgeyi İş-Kur bölge müdürlüklerinden onaylattıktan sonra sosyal güvenlik merkezlerine ibraz etmekte, ardından sosyal güvenlik merkezlerince işyeri bazlı bir tanımlama yapılarak, işyerinin engelli çalıştırmakla yükümlü olup olmadığına bakıldıktan sonra teşvikten % 100 ölçüde yararlanacak işverenlere 14857 sayılı kanun numarasını veya % 100 ölçüde yararlanacak işverenlere 54857 sayılı kanun numarasını seçmelerine izin verilmekte idi.

  Ocak ayı içinde engelli sigortalılar için vize yaptırılmasına gerek kalmadı

  4857 sayılı Kanunun 30. maddesinde, 6518 sayılı Kanunun 58 inci maddesiyle yapılan değişikliğin ardından engelli sigortalı çalıştıran tüm işverenler  için teşvik oranının işveren hissesi prim tutarının % 100’e yükseltilmesi  ve 2013 yılı içinde e-Bildirge programları üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, çalışan kişinin engelli olup olmadığının elektronik ortamda sorgulanmaya başlanılması ile birlikte, engelli teşvikinden yararlanabilmek için, engelli çalıştırıldığına dair bir belgenin İş-Kur il Müdürlüklerinden alınarak sosyal güvenlik merkezlerine ibraz edilme yükümlülüğü kalmadığı gibi her yılın Ocak ayı içinde bu belgelerin vizesinin yaptırılmasına da gerek kalmamıştır.

  Bu bağlamda, engelli sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler, e-Bildirge programlarında mevcut Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi programı vasıtasıyla, engelli sigortalılarını sisteme kaydettikleri takdirde, aylık prim ve hizmet belgelerini 14857 sayılı kanun numarasını seçmek suretiyle tanzim edebileceklerdir.

  Yasal ödeme süresi geçmiş borcu olan işverenler ile kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilmiş işverenler de engelli teşvikinden yararlanabilirler

  Uygulamada engelli sigortalı çalıştıran işverenlerin yasal ödeme süresi prim ve idari para cezası borcu bulunduğu veya kayıt dışı sigortalı çalıştırdıklarının tespiti halinde anılan kanunda öngörülen teşvikten yararlanılıp yararlanılamayacakları hususunda da tereddütler yaşanabilmektedir.

  Prim teşviklerinin yer aldığı diğer kanunlarda, yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası bulunan işverenlerin borçlarını ödemedikleri sürece, kayıt dışı sigortalı çalıştıran işverenlerin ise bir yıl süreyle teşviklerden yararlanmalarına izin verilmemektedir.

  Ancak 4857 sayılı Kanunun 30. maddesinde, engelli sigortalı çalıştıran işverenlerin prim teşvikinden yararlanabilmeleri için yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının olmaması gerektiği veya kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin engelli teşvikinden bir yıl süreyle yararlanamayacaklarına dair herhangi bir hükme yer verilmediğinden, yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası bulunan işverenler ile kayıt dışı sigortalı çalıştıran işverenler aylık prim ve hizmet belgelerini 14857 sayılı kanun numarasını seçmek suretiyle tanzim ettikleri ve Hazinece karşılanmayan sigorta primlerini yasal süresi içinde ödedikleri takdirde engelli teşvikinden yararlanabileceklerdir.

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 20-01-2015 tarihinden beri 8625 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  10 Ağustos 2020, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD7.26617.27927.26107.2901
  EUR8.59398.60938.58788.6223
  GBP9.49859.54809.49199.5624

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 112    
     Bugün : 7.257    
     Bu Ay : 73.380    
     Bu Yıl : 2.374.851    
     Toplam : 22.607.251    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats