Pratik Bilgiler
 • 2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2021 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ İLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASINDA SÜRE UZATIMLARI VE SON DURUM

   

  Fesih yasağı ve işverenin ücretsiz izne çıkarma yetkisinde süre  yedinci  kez uzatıldı.

  30 Nisan  2021  tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu Geçici 10. Maddesinde düzenlenen fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

  Bu durumda, fesih yasağı ile işverenin ücretsiz izne çıkarma yetkisi 30.06.2021 tarihine kadar(bu tarih dahil) uzatılmış bulunmaktadır.

  28 Temmuz 2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 sayılı Kanun ile

  a) İş Kanunu Geçici 10. Maddede düzenlenen fesih yasağını,

  b) İş Kanunu Geçici 10. Maddede yer alan işverenin çalışanı tek taraflı ücretsiz izne çıkarma yetkisi ile ilgili uygulamayı,

  en fazla üçer aylık dönemlerle 30.06.2021 tarihine kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmişti.

  30.06.2021 tarihine kadar işverenlerin, “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri,  belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri” dışında iş sözleşmesini feshetmesi yasaklanmıştır.

  30.06.2021 tarihine kadar, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler (yaşlılık aylığı alanlar hariç) ücretsiz izin desteğinden yararlanabilecektir.

  Fesih yasağına aykırılık halinde idari para cezasına muhatap olunacağı gibi kısa çalışma uygulanan işyerlerinde, kısa çalışma ödeneğinin geri alınması gündeme gelecektir.

  FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN DÜZENLEMELERİ ÖZET TABLO

  DÜZENLEME

  FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

          SONA ERME TARİHİ

  7244 Sayılı Kanun 9. Md. (İş Kanunu Geçici Md.10 Eklendi)

   

  17.04.2020

   

  17.07.2020

  2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı  (RG 30.06.2020- 31171)

  17.07.2020 den itibaren 1 ay uzatma kararı verilmiştir.

   

  17.08.2020

  2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG 31.07.2020- 31202)

  17.08.2020 den itibaren 1 ay uzatma kararı verilmiştir.

   

  17.09.2020

  2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG 04.09.2020-31234)

  17.09.2020 tarihinden itibaren 2 ay uzatma kararı verilmiştir.

   

  17.11.2020

  3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG 27.10.2020-31287)

  17.11.2020 tarihinden itibaren 2 ay uzatma kararı verilmiştir.

   

  17.01.2021

  3344 CB Kararı(RG 30.12.2020-31350)

  17.01.2021 tarihinden itibaren 2 ay uzatma kararı verilmiştir.

   

  17.03.2021

  3592 CB Kararı(RG 09.03.2021-31418)

  17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır.

   

  17.05.2021

  3930 CB Kararı(RG 30.04.2021   31470

   30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır

   

  30.06.2021

  Kısa Çalışma Ödeneği süresi dördüncü kez  uzatılmıştır.

  7256 sayılı Kanunun 10. maddesi  ile Cumhurbaşkanı’na pandemi nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresini,  sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 30.06.2021 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmişti.

  Bu yetki çerçevesinde, 23 Nisan 2021 tarih 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni koronavirüs(Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31.01.2021 tarihine kadar(bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 29/06/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde; 18/02/2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen  süreden  sonra başlamak üzere 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

  Uzatma için yeni bir başvuru aranmayacak ve yeniden değerlendirme yapılmayacaktır.

  Süre uzatımından işyerinde daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan aynı işçiler için aynı süreleri aşmamak kaydıyla yararlanılacaktır.

  Normal çalışma düzenine dönecek ve yeni uzatma süresinden faydalanmayacak  işyerlerinin ilgili İŞKUR merkezine bilgi vermesi gerekmektedir. 

  COVID-19 ZORLAYICI SEBEBİNE DAYALI KÇÖ DÜZENLEMELERİ ÖZET TABLO

  DÜZENLEME

  SÜRESİ

  KISA ÇALIŞMA SON BAŞVURU TARİH

  AÇIKLAMA

  7226 Sayılı Kanun md.41 (4447– Geçici Md. 23)

   3 ay

   30.06.2020

   

  2706 Cumhurbaşkanlığı Kararı (RG 30.06.2020- 31171)

   Kısa çalışma ödeneği süresi 1 ay uzatılmıştır

   Uzatmadan yararlanmak için yeni bir başvuru yapılması gerekmiyor.

  30.06.2020 tarihine kadar (bugün son gün) kısa çalışma ödeneğine başvurmuş olan işverenler, daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan aynı işçiler için aynı süreleri aşmamak kaydıyla yararlanabilir.

  2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ( 31.07.2020  31202 sayılı RG)

  Kısa çalışma ödeneği süresi 2. defa 1 ay uzatılmıştır

  Yeni bir başvuru yapılması gerekmiyor.

  Önceki uzatma kararındaki esaslar çerçevesinde 2. uzatma kararından yararlanılacaktır.

  2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (31.08.2020 31230 sayılı RG)

  Kısa çalışma ödeneği süresi 3. defa 2 ay uzatılmıştır

  Yeni bir başvuru yapılması gerekmiyor.

  İlk uzatma kararındaki esaslar çerçevesinde, 2.uzatma süresinin bitiminden itibaren 3. uzatma kararından yararlanılacaktır.

  3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı(27.10.2020 31287 sayılı RG)

  Kısa çalışma ödeneği süresi 4. defa 2 ay uzatılmıştır

  Yeni bir başvuru yapılması gerekmiyor.

  İlk uzatma kararındaki esaslar çerçevesinde, 3.uzatma süresinin bitiminden itibaren 4. uzatma kararından yararlanılacaktır.

  3317 CB Kararı(RG 23.12.2020-31343)

  KÇÖ yararlanma süresi  28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır

  Yeni başvuru yapılması gerekmiyor.

  31.12.2020 tarihine kadar başvuru yapanlar, 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde; 26/10/2020 tarihli ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen uzatma süresinden sonra başlamak üzere yararlanacak.

  3556 CB Kararı (RG 19.02.2021-31400)

  KÇÖ yararlanma süresi 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

  Yeni başvuru yapılması gerekmiyor.

  31.01.2021  tarihine kadar başvuru yapanlar, 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde; 22.12.2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra   sonra başlamak üzere 31.03.2021 tarihine kadar yararlanacak.

  3910 CB Kararı(RG 23.04.2021-31463)

  KÇÖ yararlanma süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

  Yeni başvuru yapılması gerekmiyor.

  31.01.2021  tarihine kadar başvuru yapanlar, 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde; 18.02.2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan  süreden sonra    başlamak üzere 30.06.2021 tarihine kadar yararlanacak.

   

  Saygılarımızla.

  Av.Esma GÜLBENK - Av.Aktan GÜLBENK

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 09-03-2021 tarihinden beri 4999 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  02 Ağustos 2021, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD8.41398.42908.40808.4417
  EUR10.008410.026410.001410.0414
  GBP11.730811.792011.722611.8097

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 57    
     Bugün : 846    
     Bu Ay : 3.678    
     Bu Yıl : 2.545.767    
     Toplam : 26.894.599    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats