Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  NAKİT SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN TEŞVİK DÜZENLEMESİ

  07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 sayılı Kanun’un 8’inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun(KVK) 10’uncu maddesine eklenen “ı” bendi ile, sermaye şirketlerinin öz kaynak kullanımını teşvik etmek ve sermaye yapılarını güçlendirmek amacıyla “nakit sermaye artışlarına ilişkin vergi teşviği” getirilmiştir.

  Sirkülerimizde söz konusu uygulamaya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

  A-) Uygulamadan Yararlanacak Olanlar

  Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere, sermaye şirketleri yararlanabilecektir. Diğer bir deyişle, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bulunan veya yeni kurulacak olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler yararlanacaktır.

  B-) Uygulama Ne Zaman Başlayacaktır

  Uygulama 01.07.2015 tarihinde ve bu tarihten sonra yapılacak nakit sermaye artışları için geçerli olacaktır. Yapılacak sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescilinin, anılan tarihten yıl sonuna kadar yapılması halinde, söz konusu uygulamadan 2015 yılının geriye kalan kısmı için yararlanılacaktır.

  C-) Uygulanacak Faiz Oranı ve Yararlanılabilecek Faiz Tutarları

  Sermaye şirketlerinin, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarında yapılacak nakit sermaye artış tutarları üzerinden, ilgili yılda TCMB tarafından en son açıklanan bankalarca açılan “TL” cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır. Hesaplama sonucu bulunan tutarın % 50’si, ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirilecek tutar olarak dikkate alınacaktır.

  Bu oranı, belirli kriterlere veya şirketlere göre % 150’ye kadar artırma yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiştir.

  Bankalarca açılan ticari kredilere uygulanan yıllık ortalama faiz oranı verilerine TC Merkez Bankası sitesinin (http://www.tcmb.gov.tr) “Genel İstatistikler” bölümünden ulaşılabilmektedir.

  D-) İndirim Dolayısıyla Muhasebe Kaydı Yapılıp Yapılmayacağı

  Söz konusu uygulama, nakit sermaye artırımlarını destekleyen bir Teşvik düzenlemesidir. İndirimler her hesap döneminin sonunda Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinde yapılacaktır. Muhasebe kaydı olarak, herhangi bir faiz gider kaydı yapılmayacak olup, indirim tutarları Nazım hesaplarında takip edilebilecektir.

  E-) İndirim Tutarının Hesaplanması

  Kurumlar vergisi matrahından indirilecek tutar şu şekilde hesaplanacaktır;

  İndirim Tutarı = Nakit artırılan sermaye x TCMB faiz oranı x % 50 x Yararlanılan süre(oran)

  Yeni kurulan sermaye şirketlerinde söz konusu hesaplama, ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, yapılan hesaplama sırasında, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam sayılmak suretiyle, hesap döneminin sonuna kadar kalan ay süresi dikkate alınarak, kıst hesaplama yapılacaktır.

  Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

  Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devredecektir. İndirim tutarı için bir üst sınır da söz konusu değildir.

  Örnek: X A.Ş. 2015 yılı Temmuz ayında sermayesini 1.000.000 TL tutarında nakden artırım kararı almış ve 25 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla sermaye artırım işlemlerini tamamlanmıştır. TCMB tarafından açıklanan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranının Temmuz ayında % 20 olduğunu varsayalım. 2015 yılına ilişkin olarak kurumlar verrgisi matrahından indirim konusu yapılacak tutar şu şekilde hesaplanacaktır.

  İndirim Tutarı = Nakit artırılan sermaye x TCMB faiz oranı x % 50 x Yararlanılan süre(oran)

                        = 1.000.000 x 0,20 x 0,50 x (6/12)

                        = 50.000 TL

  Bu hesaplamalara göre X A.Ş.’nin 2015 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde matrahtan indirim konusu yapılacak tutar 50.000 TL olacaktır.

  F-) Teşvik Kapsamında Olmayan Sermaye Artırımları

  Aşağıda yer alan unsurlar teşvikten yararlanamayacaktır;

  -Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dahil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan

  -Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan

  -Ortaklar veya bu Kanunun 12’nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen

  sermaye artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

  VEZİN YMM A.Ş.

  www.vezin.com.tr

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 02-06-2015 tarihinden beri 8009 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  24 Eylül 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD7.66307.67687.65767.6883
  EUR8.92778.94388.92158.9572
  GBP9.74199.79279.73519.8074

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 92    
     Bugün : 10.869    
     Bu Ay : 287.289    
     Bu Yıl : 2.882.640    
     Toplam : 23.115.040    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats