Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  ÜNİVERSİTELERDEN KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN STOPAJ VE KDV ÖDEMESİ

   
  Ticari işletmelerin Üniversitelere ödedikleri kira üzerinden stopaj ve sorumlu sıfatı ile KDV ödemesi konusuna ilişkin açıklamalarımız aşağıda belirtilmiştir.
   
  STOPAJ VERGİ AÇIKLAMAMIZ:
  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesinde : İstihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben yapılacak tevkifatlar sayılmış, 5 numaralı fıkrasının (a) bendinde kanunun 70. Maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %20 oranında tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.
   
  Ancak; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin (15.3.2.4) Bölümünde ise,  ‘’Devlete, özel idarelere, belediyelere ve köylere ait taşınmazların kiralanması karşılığında, anılan kamu kurumlarına yapılan kira ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.’’ Açıklamasına yer verilmiştir.
   
  2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunun ‘’Mali Kaynaklar’’ Başlıklı 56.Maddesinin 03.04.1991 tarih ve 3708 sayılı Kanunun 3. Maddesi ile değiştirilen (b) Bendinin birinci paragrafında ise; ‘’ Üniversiteler ve İleri teknoloji Enstitüleri genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanırlar.’’ Hükmü yer almaktadır.
   
  Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, üniversiteler, vergi uygulamaları bakımından kamu kurum ve kuruluşları olarak kabul edildiğinden, üniversiteden kiralanan iş yeri için, üniversiteye ödenen kira bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekmektedir.
   
  SORUMLU SIFATI İLE KDV AÇIKLAMAMIZ:
  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sinai, zirai faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/3-F Maddesinde de, Gelir Vergisi Kanunun 70. Maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin Katma Değer Vergisine tabii olduğu hükme bağlanmıştır.
   
  Aynı kanunun 17/4-D Maddesinde, İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri Katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Üniversiteler iktisadi işletme niteliği taşımadığından bu ödemeler madde hükmü gereği KDV’ye tabii değildir.

   

   
  Üniversite tarafından sahip oldukları gayrimenkuller boş olarak, üniversiteye ait herhangi bir donanım ve tesisat olmadan tarafımıza kiraya verilmiştir. Kiralanan gayrimenkullerin kullanım şeklinin bu istisnanın uygulanmasına bir etkisi bulunmamaktadır. KDV Kanunu 17/4-D Maddesi uyarınca kira ödemeleri Katma Değer Vergisinden istisnadır.
   

   

  Bu hususta, ……. Üniversitesi  tarafından 23-02-2009 tarih, 002382 sayılı yazı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan görüşü sorulmuş, 08-04-2009 tarih, 037574 Sayılı cevap yazısında, üniversite tarafından boş olarak kiraya verilen gayrimenkullerin, Katma Değer Vergisi Kanunu 17/4-D Maddesi uyarınca Katma Değer Vergisinden istisna olduğu, kiracılar tarafından büfe, kantin, kafeterya olarak işletilmesinin istisna uygulamasına bir etkisinin olmadığı açıkça belirtilmiştir.
   
  Açıklanan nedenlerle Üniversitelere ödenen kira üzerinden stopaj ve sorumlu sıfatı ile Katma Değer Vergisi ödemesi yapılmaması gerekmektedir.
   
  Not:Üniversitelerden kiralanan gayrimenkuller için stopaj ve sorumlu sıfatıyla kdv ödemesi yapılmaması için kiralanan gayrimenkulün içinde üniversiteye ait herhangi bir donanımının bulunmadığı boş bir işyeri olması gerekmektedir.Gayrimenkul binanın içerisinde işletme için gerekli olan makine ve teçhizat ile birlikte kiraya verilmesinde ise Maliye Bakanlığı kiralama işleminin gayrimenkul kiralaması değil bir hakkın kiralanması olduğu ileri sürerek (KDV md.1/3-f) stopaj ve kdv talebinde bulunmaktadır.
   
  S.M.M.M Lütfi GÜLBENK
   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 11-01-2013 tarihinden beri 11563 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  24 Eylül 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD7.66307.67687.65767.6883
  EUR8.92778.94388.92158.9572
  GBP9.74199.79279.73519.8074

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 115    
     Bugün : 10.050    
     Bu Ay : 286.470    
     Bu Yıl : 2.881.821    
     Toplam : 23.114.221    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats