Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  ÜRETİCİ KOBİ’LER BİRLEŞMELERİ HALİNDE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ HAKKINDAN YARARLANABİLECEK

  27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Kanun ile, teşvik belgeli yatırımlarailişkin Kurumlar Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.

  6770 sayılı Kanun kapsamında Kurumlar Vergisi Kanunu’nda gerçekleşen değişiklikler;

  İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için indirimli kurumlar vergisi uygulamasına yönelik olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/a maddesi doğrultusunda Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler genişletilmiştir.

  Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ), Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, devir şeklinde birleşmeleri durumunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere Maliye Bakanlığı’na kurumlar vergisi oranını % 75’e kadar indirimli uygulatma yetkisi verilmiştir.

  Bu yazımızda 6770 sayılı Kanun'la teşvik belgeli yatırımlara ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nda gerçekleştirilen değişiklikler hakkındaki açıklamalarımız dikkatinize sunulmaktadır:

  1. İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/a maddesi doğrultusunda Bakanlar Kuruluna verilen yetki sınırı genişletilmiştir.

  6770 sayılı Kanunu'nun 30'uncu maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 9'uncu madde doğrultusunda Kanunun 32/A maddesinde evvelce Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin sınırları genişletilmiştir.

  İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için belirlenen konularda Bakanlar Kuruluna yetki verilen konular şunlardır:

  -Teşvik belgeli yatırımlara sağlanan maksimum yatırıma katkı oranının, ilave 15 puana kadar artırılarak, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda %65'ten %80 oranına, diğer yatırım türlerinde %55'ten %70 oranına kadar artırmak,

  -Kazanca yüzde 100'e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulatmak,

  -Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle kullanılabilecek katkı oranı kanuni üst sınırını %50'den %100'e kadar artırmak.

  Anılan kanuni değişiklik sonrasında, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için söz konusu KVK 32/A maddesinin 2/b ve 2/c fıkraları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

  "2/b: Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) bendinde belirtilen yerler için yatırıma katkı oranını (% 55) % 70'i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise (% 65) % 80'i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını (% 90) % 100'e kadar indirimli uygulatmaya,"

  "2/c: Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %100'ünü ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya (% 50) %100'e kadar artırmaya,"

  2. Maliye Bakanlığı'na, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden KOBİ’lere Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/1. Maddesi uyarınca, devir şeklinde birleşmeleri durumunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını %75'e kadar indirimli uygulatma yetkisi verilmiştir.

  Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32'nci maddesine eklenen fıkra ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden KOBİ'lerin aynı Kanun'un 19'ncu maddesi uyarınca devir hükmünde gerçekleştirilen birleşmelerinde aşağıda belirtilen kazançlarına uygulanmak üzere;

  Kurumlar vergisi oranını % 75'e kadar indirimli uygulatma ve fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Maliye Bakanlığı'na, bu indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırmaya ilişkin Bakanlar Kurulu'na,  yetki verilmiştir. Kurumlar Vergisi Kanunun 32 inci maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecek kazançlar ise aşağıda belirtilmiştir.

  -Birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlar,

  -Birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlar.

   

  VEZİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

  YMM İsmail KOŞ

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 10-02-2017 tarihinden beri 4341 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD7.55467.56827.54937.5796
  EUR8.80508.82098.79898.8341
  GBP9.61669.66679.60989.6812

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 19    
     Bugün : 126    
     Bu Ay : 305.715    
     Bu Yıl : 2.901.066    
     Toplam : 23.133.466    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats